Koncerty

Sezóna 2022/ 2023


Prehľad koncertov sezóny 2022/ 2023:


September

Otvárací koncert sezóny 2022 / 2023

11. 9. 2022 o 18.00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

                                                    (vchod z Mierového námestia)

       Pavla Tesařová - husle
      Juraj Škoda - violončelo

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

Október - November


Festival Hudba pod hradom

- jeseň 2022

9. október - 6. november 2022


9. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Komorný orchester VŠMU v Bratislave

      Jozef Horváth - umelecký vedúci

      Sólo: Anna Makarová - viola

      viac o programe     viac o interpretoch

 Koncert sa koná v spolupráci s VŠMU v Bratislave

Vstupné:

5€ /  8€

16. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Koncert sláčikového kvarteta      

      Graffovo kvarteto

      Igor Ardašev - klavír

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

 5€ /  8€

23. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Klavírny recitál 4- ručne

      Ida Černecká

      František Pergler

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

30. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Modlitby a piesne

      á capella koncert - Danubius Octet Singers

      Ida Rapaičová - prednes

      Daniel Simandl - umelecký vedúci

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

06. 11. 2022 o 18:00 hod. Refektár Kolégia piaristov

      Kontrabasový recitál - Sperger duo

      Filip Jaro - kontrabas

      Xénia Jarová - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€


November
20. 11. 2022 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Sancta Caecilia VII

        Musica Aeterna

        Peter Zajíček - umelecký vedúci

        Vox Aeterna

        Zuzana Buchová Holičková - zbormajsterka

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€Január - Február - Marec


8. 1. 2023 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Duo Daniel Rumler a Karol Samuelčík
      Daniel Rumler - husle

      Karol Samuelčík - gitara

       viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

12. 2. 2023 o 18:00 hod. - Evanjelický kostol

        Akordeónový recitál       

        Rastislav Jurčík

        viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

12. 3. 2023 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Janka Macíková - husle

        Angelina Kydora - husle (Ukrajina)

        viac o programe    viac o interpretkách

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€


Apríl - Máj


Festival Hudba pod hradom

- jar 2023

9. apríl - 7. máj 2023


9. 4. 2023 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      "Veľkonočný koncert" 

       evanjelickej duchovnej hudby autorov 17. stor. zo Spiša

      VOX AURUMQUE

       Hana von Schlosser - dirigentka
       Adam Štefunko - organ

      viac o programe    viac o interpretoch  

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

16. 4. 2023 o 18:00 hod. Kongresová sála Elisabeth

      Klavírny recitál

      Tamás Fekete

      viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

23. 4. 2023 o 18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

      Koncert dychového kvinteta

      Suchoňovo kvinteto - komorný súbor ŠKO Žilina

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

30. 4. 2023 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Organový recitál

      Marek Štrbák

      viac o programe     viac o interpretovi

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

7. 5. 2023 o 18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

      Piesne lásky - "Chansons d'amour"

      Vokálny koncert

      Jana Pastorková - soprán

      Karol Kompas - gitara

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

Jún

Záverečný koncert sezóny 2022 / 2023


TRIO   I(N)SPIRAZIONE
TRIO I(N)SPIRAZIONE

11. 6. 2023 o 18:00 hod - Refektár Piaristického gymnázia

      TRIO I(N)SPIRAZIONE

      Lucia Pintérová - flauta

      Barnabáš Kollárik - Klarinet

      Viera Bartošová - klavír

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€ 


Zájazdy KPVH v sezóne 2022/ 2023

Zájazd do Viedne na adventné koncerty

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Termín:  nedeľa 27. 11. 2022. 
Odchod z Trenčína:  7:00 hod. z autobusovej stanice
Odchod z Viedne:   17:00 hod
Cena: 20€.

- - -

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

u p. Repovej na tel. čísle ‭0911 130 176‬.


Zájazd do Žiliny na Stredoeurópsky festival koncertného umenia

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Dátum: sobota 29. 4. 2023

Miesto: Dom umenia Fatra Žilina

Odchod z Trenčína o 15:30 hod.

Cena zájazdu: 16€ vrátane cestovného

Prihlášky:  p. Repová, tel. ‭0911 130 176‬

Program a účinkujúci:

Štátna filharmónia Košice

John Warner, dirigent, Veľká Británia

Jonathan Swensen, violončelo, Dánsko

- - - 

Alexander Moyzes: Symfónia č. 8 op. 64

Antonín Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104

Zájazd na baletné predstavenie do SND v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Program:

Sergej Sergejevič Prokofiev:

Popoluška (balet)

Dátum: utorok 6. 6. 2023

Miesto: Nová budova SND v Bratislave

Bližšie informácie a prihlášky: p. Repová, tel. ‭0911 130 176‬