Koncerty

Sezóna 2022/ 2023

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

Otvárací koncert festivalu Hudba pod hradom - jeseň 2022


9. 10. 2022 o 18:00 hod. - Evanjelický kostol

      Komorný orchester VŠMU v Bratislave

      Jozef Horváth - umelecký vedúci

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€


Prehľad koncertov sezóny 2022 / 2023

September

Otvárací koncert sezóny 2022 / 2023

11. 9. 2022 o 18.00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

                                                    (vchod z Mierového námestia)

      Pavla Tesařová - husle
      Juraj Škoda - violončelo

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

Október - November


Festival Hudba pod hradom

Trenčianska hudobná jeseň 2022

9. október - 6. november 2022


9. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Komorný orchester VŠMU v Bratislave

      Jozef Horváth - umelecký vedúci

      Program: Mendelssohn- Sláčiková symfónia

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ /  8€

16. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Graffovo kvarteto

      Jan Jiraský - klavír (ČR)

      Program: Klavírne trio

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

 5€ /  8€

23. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Klavírny recitál - štvorručne

      Ida Černecká

      František Pergler

      Program: Schumann, Francaix, Kardoš- Bokes

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

30. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Á capella koncert (Motlitby a piesne)

      Danubius Octet Singers

      Ida Rapaičová - prednes

      Daniel Simandl - umelecký vedúci

      Program: Bella, Trnavský, Suchoň

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

06. 11. 2022 o 18:00 hod. Refektár Kolégia piaristov

      Kontrabasový recitál

      Filip Jaro - kontrabas

      Xénia Jarová - klavír

      Program: Kuchynka, Černý. Míšek

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€Program ďalších koncertov sezóny 2022 / 2023 zatiaľ nebol zverejnený.

Zájazdy KPVH v sezóne 2022/ 2023

Program plánovaných zájazdov zatiaľ nebol zverejnený.