Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Akordeonista a hudobný improvizátor Rasťo Jurčík (1995), je umelec v popredí modernej Európskej hudobnej scény novej generácie. Cíti sa dobre v širokom rozsahu štýlov od Bacha k moderne, Rasťov originálny cit pre štýl a muzikalitu oslovuje európske publikum už viac ako dekádu.

Hudobné vzdelanie začal ako sedemročný. Rasťov obdivuhodný talent mu dopomohol aby sa udomácnil na európskych pódiách už v mladom veku. V roku 2007 vyhral prvú cenu v junior kategórii na medzinárodnej súťaži International Accordion Competition in Pula (Chorvátsko) a v nasledujúcom roku získal titul "Talent Novej Európy" spojený s grantom na kúpu koncertného nástroja od Stredoeurópskej nadácie (CEF).

Od uvedenia na európskej scéne sa Rasťo aktívne prezentoval na európskych pódiách ako sólista, hráč v komorných telesách, často sa objavil ako hosť renomovaných umelcov ako napríklad Radomír Melmuka, Peter Michalica alebo Anto Pett. V ostatnom čase sa odprezentoval recitálmi v Bratislave, v Helsinkách a v Barcelone. Za významný medzník sa dá považovať odprezentovanie diela "Sieben Worte" Sofie Gubajduliny, v ktorom účinkoval ako sólista spolu s violončelistkou Kristínou Chalmovskou v spolupráci s komorným orchestrom ZOE pod taktovkou dirigenta Adama Sedlického na festivale "Musica Sacra". Taktiež ako súčasť ansámblu moderného umenia odohral v koncertnej sále L´auditorio v Barcelone koncert kompozícií slávneho katalánskeho skladateľa Roberta Gerharda pod taktovkou dirigenta Ernesta Martinez Izquierda.

Laureát medzinárodných a celoslovenských súťaží, Rasťo vyhral ceny na súťažiach Coupe Jeunesse Dunajská Streda, The Ostrava International Accordion competiton (CZ), a pri návrate na medzinárodnú súťaž Accordion Competition in Pula (Chorvátsko) vyhral v senior kategórii tretiu cenu.

Rasťo získal magisterské tituly na Sibéliovej Akadémii v Helsinkách (Fínsko) a VŠMU v Bratislave. Ako študent bol vedený profesormi a etablovanými umelcami svetového merítka, ktorí mu pomohli formovať jeho talent a umelecky rásť. Boli to najmä Boris Lenko, Rajmund Kákoni a Milan Osadský. Vo Fínsku to boli Mika Väyrynen a Veli Kujala a v Barcelone Blai Navarro Garcia. Počas vysokoškolských štúdií získal Rasťo opäť titul "Talent Novej Európy" a získal grant na kúpu koncertného nástroja. Taktiež bol podporený Fondom Sibéliovej Akadémie.

Ako umelec je Rasťo oddaný súčasnej hudbe a skladateľom 20. a 21. storočia, avšak taktiež má na programe aj transkripcie barokovej hudby. Rasťo premiéroval niekoľko nových skladieb v spolupráci so slovenskými aj zahraničnými skladateľmi. V roku 2020 sformoval duo s americkou violončelistkou Sujari Britt za účelom uvádzania rôznorodej hudby 20. a 21. storočia.

Rasťo v súčasnosti pôsobí na VŠMU ako doktorand a asistent u profesora Borisa Lenka, kde sa venuje téme severskej hudby.

Foto: Otton Zajec