Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Marek Štrbák

Marek Štrbák sa narodil v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1992 – 1998 študoval cirkevnú hudbu a klavír na košickom Konzervatóriu v triede profesorky Emílie Dzemjanovej. Pod jej vedením vystupoval na mnohých organových podujatiach a festivaloch v rámci Slovenska, svoju školu úspešne reprezentoval aj na súťažiach slovenských konzervatórií.

V rokoch 1998 – 2004 absolvoval štúdium koncertnej hry na organ na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede profesora Michaela Radulescu, kde bol vyznamenaný Cenou univerzity pre najlepšieho absolventa svojho odboru. Počas svojho viedenského štúdia pôsobil aj ako organista v Sacré Cœur a Schönbrunnskej zámockej kaplnke.

V rokoch 2004 –2008 si dopĺňal vzdelanie na Conservatoire National de RégionStrasbourg v rámci "cycle de spécialisation" u profesora Christophe Mantouxa, zároveň v sólistickej triede na Hochschule für Musik und darstellende Kunst v Štuttgarte u profesora Ludgera Lohmanna. Do roku 2009 pôsobil aj ako organista a zbormajster v Martinskirche vo Filderstadte.

Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných európskych pedagógov a interpretov, ako napr. Jon Laukvik, Lorenzo Ghielmi, Edgar Krapp, Thierry Escaich, Bernard Focroulle, Jean Wolfs, Hans-Ola Ericsson a ďalší. Je laureátom viacerých významných medzinárodných a národných súťaží.

V rokoch 2009 – 2014 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre hudby PF UKF v Nitre, v rokoch 2015 – 2019 umelecké doktorandské štúdium na Katedre klávesovych nástrojov HTF VŠMU v Bratislave v triede profesora Jána Vladimíra Michalku.

V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Vysokej umeleckej škole múzických umení v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Patrí medzi vyhľadávaných sólových i komorných hráčov a venuje sa bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí. Pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Slovenským filharmonickým zborom a Štátnym komorným orchestrom Žilina. V jeho repertoári je možné nájsť mimoriadne široké spektrum skladieb všetkých štýlových období až po súčasnosť. Špeciálne miesto v ňom zaujímajú organové diela slovenských autorov, z ktorých viaceré aj premiéroval. V roku 2019 bolo vydané jeho profilové CD s organovou tvorbou východoslovenských skladateľov.