Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Tamás Fekete

Narodil sa v Nových Zámkoch v roku 1993. Jeho hudobné vzdelanie v hre na klavíri sa začalo na Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch v triede Beáty Bukaiovej. Od

roku 2009 študoval na Konzervatóriu v Bratislave u Mgr. art. Kataríny Dibákovej. Po absolutóriu v roku 2014 bol prijatý na Vysokú školumúzických umení v Bratislave do triedy prof. Idy Černeckej, kde od roku 2019 pokračuje už na doktorandskom stupni. Súčasne navštevoval aj ročnú stáž na JAMU v Brne u prof. Jana Jiraského. Dlhodobo sa venuje aj komornej hre na VŠMU u doc. Františka Perglera.

Počas štúdia sa zúčastnil majstrovských kurzovv Španielsku, Maďarsku i na Slovensku, kde pracoval pod vedením významných interpretačných osobností (DinaYoffe, Eugen Indjic, Balázs Szokolay, Elena Richter, Zoltán Fejérvári a i.). Reprezentoval Slovensko na "Festivale mladých interpretov V4" v Sárospataku (Maďarsko) i na súťaži maďarskej televízie "Virtuózok 2018", kde sa prebojoval až do finále. Na medzinárodnej súťaži "ART 21" vo Viedni získal s klavírnym triom 1. cenu. Účinkoval i v závažných projektoch Katedry klávesových nástrojov "Rachmaninov four hands", "Pour les pianos", "Bratislavský klavírny karneval". V roku 2019 vystúpil v bratislavskej Redute so Slovenskou filharmóniou (dir. Rastislav Štúr), s ktorou uviedol Klavírny koncert č. 1 Des-dur Sergeja Prokofieva. V tom istom roku v auguste získal 3. cenu na medzinárodnej súťaži "Tadini piano competition" v talianskom Bergame. V roku 2022 vybojoval 2. miesto v kategórii profesionálov na medzinárodnej klavírnej súťaži "London Piano Competition 2022" v Londýne.

V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a pedagogicky i na Konzervatóriu v Bratislave.