Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

TRIO   I(N)SPIRAZIONE
TRIO I(N)SPIRAZIONE

Lucia Pintérová

študovala Magisterský študijný program v Stavangeri odbor flauta a hudba u prof. Vidara Austvika. V Prahe pôsobila na poste 1. a 2.flauty v Českom národnom symfonickom orchestri, absolvovala turné vo Viedni, Maroku, panielsku. V Nórsku vystupovala na rôznych sólových aj komorných koncertoch napr. vo Filharmónii v Stavangeri, koncerty v Oslo, Bergene a inde. Pedagogicky pôsobila na ISMFA (International School of Music and Fine Arts Praha) i v Stavangeri. Spolupracovala s niektorými ďalšími orchestrami v Čechách, vo filharmónii v Hradci Králové ako 1. a 2.flautistka, ako sólistka účinkovala s orchestrom v Příbrami.

V poslednom čase sa zúčastnila na realizácii CD nahrávok – Ľuboša Šrámeka, Elia Kači, Jana Krčmárová. Spoluúčinkovala na koncertnom projekte a na jeho nahrávaní Petra Adamova spolu s hudobníkmi Jurajom Griglákom, Martinom Valihorom a Pavlom Bodnárom.

Nedávno vydala CD slovensko-francúzkych skladateľov v spolupráci s klavíristkou Vierou Bartošovou a klarinetistom Barnabásom Kollárikom. Naďalej sa venuje koncertnej aj pedagogickej činnosti.


Barnabás Kollárik

je absolventom Konzervatória (prof. Peter Drlička) a VŠMU (prof. Alexander Stepanov) v Bratislave. 

Zúčastnil sa majstrovských a interpretačných kurzov pod vedením Igora Armaniho, Bélu Kovácsa, Gábora Vargu a Istvána Vargu. Počas štúdia sa úspešne zúčastnil celoštátnych aj medzinárodných súťaží. Aktívne sa venuje nielen klasickej, ale aj jazzovej a populárnej hudbe. Študoval na jazzovom konzervatóriu Egressy Béniho v Budapešti.

V minulosti pôsobil v Slovenskej filharmónii ako zastupujúci klarinetista. V súčasnosti pôsobí vo viacerých zoskupeniach: Ensemble Spectrum, Jazz Lab Project, Ansámbel Asynchronie.


Viera Bartošová

študovala hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u prof. Juraja Mašindu a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede prof. Miloša Starostu. Ukončila ju s Cenou ministra školstva "za vynikajúce študijné a umelecké výsledky". V roku 1985 získala štipendium francúzskej vlády. V Paríži pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta.

Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných klavírnych súťaží – J. S. Bacha v Lipsku (1984), Paola Denzuna Capri (1990), CIEM v Ženeve (1990). Ako sólistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou, s Košickou filharmóniou a so súborom Mladí bratislavskí sólisti. Na medzinárodných festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Večery novej hudby a Nová slovenská hudba prezentovala najmä súčasnú tvorbu.

Okrem sólistických aktivít sa Viera Bartošová venuje zanietene komornej hudbe (dlhoročná umelecká spolupráca ju viaže so švajčiarskou flautistkou Brigitte Buxtorf a slovenským huslistom Petrom Michalicom). Vystupuje na koncertných pódiách na Slovensku i v zahraničí (takmer všetky krajiny Európy a Kanada). Predstavila sa na rôznych hudobných festivaloch, spolupracovala s mnohými významnými sólistami a telesami.

Od roku 1986 pedagogicky pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.