Hudba pod hradom - jeseň 2022

9. október - 6. november 2022

Program koncertu 30. 10. 2022

18:00 hod. Evanjelický kostol

Danubius Octet Singers

á capella koncert mužského speváckeho okteta

"Modlitby a piesne"

Ida Rapaičová - umelecké slovo
Danubius Octet Singers - mužské spevácke okteto
Mykola Erdyk - tenor
Jaroslav Pehal - bas
Daniel Simandl - dirigent a klavír 

Juraj Tranovský (1592 - 1637)

      Cithara Sanctorum

        - Veríme v Boha jednoho

        - Príjdiž Duše svatý

Ida Rapaičová

      výber zo zbierky Citara Svätých Jaraja Tranovského

Ján Levoslav Bella (1843 - 1936) 

      Starosloviensky Otčenáš

Ida Rapaičová

      Proglas sv. Konštantína

Mikuláš Schneider- Trnavský (1881 - 1958) 

      Hoj, zem drahá

      Vesper Dominicae

Ida Rapaičová - Ivan Krasko

      Solitudo, Zmráka sa - výber poézie

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

      Biblické piesne (výber)

        - Skrýše má a peveza má jsi Ty

        - Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou

        - Hospodin jest můj Pastýř

        - Slyš, ó Bože, volání mé      

Ida Rapaičová - Martin Rázus

      výber z poézie

Leoš Janáček (1854 - 1928)

      Ave Maria

      Láska opravdivá

Ida Rapaičová - Maša Haľamová

      výber z poézie

Leoš Janáček (1854 - 1928)

      Čtveřice mužských sborů

        - Vyhrůžka

        - Ó, lásko, lásko

        - Ach, vojna, vojna

        - Krásné oči Tvé 

Ida Rapaičová - Milan Rúfus

      Modlitba za Slovensko

Eugen Suchoň (1908 - 1993)

      Aká si mi krásna