Kontakt

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Pod Sokolice 6673/ 1A

911 01  Trenčín

+421 905 268 873

E-mailová adresa:

kulisek@psg.sk

IČO: 34054952   DIČ: 2021510469 

Bankové spojenie: 

SK12 8330 0000 0020 0240 3275

www. kpvh.sk