Kontakt

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Južná 6580/5

911 08  Trenčín

+421 905 268 873

E-mailová adresa:

kulisek@psg.sk

IČO: 34054952   DIČ: 2021510469 

Bankové spojenie: 

SK97 7500 0000 0000 8426 2103

www. kpvh.sk