Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol v roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych interpretov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb vyústilo do sformovania špecializovaného súboru, od roku 1989 interpretujúceho hudbu 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch, resp. ich kópiách. Ťažiskom repertoára súboru je hudba stredoeurópskej proveniencie a snaha uvádzať neznáme diela z územia Slovenska. 

Musica aeterna pravidelne účinkuje na domácich pódiách a v zahraničí. Zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles a účasť na festivaloch starej hudby v Utrechte, Viedni, Šoproni, Prahe, Berlíne, Lipsku, Bratislave, Malmö, Münsteri, Bilbao, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti, Marseille. Súbor absolvoval umelecké turné v USA, Španielsku, Mexiku, Guatemale. So súborom pravidelne spolupracujú špecialisti na interpretáciu starej hudby, ako Christophe Coin, Paul Colléaux, Paul Goodwin, Peter Harvey, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Stephen Stubbs, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll a ďalší. Už viac ako 10 rokov realizuje súbor vlastné koncertné cykly - jarný Musica cameralis a jesenný pod názvom Stará hudba. Zároveň, na sviatok sv.Cecílie, patrónky hudby a hudobníkov, oživuje tradíciu ceciliánskych koncertov a tretí rok prezentuje barokovú operu pod názvom Opera aeterna. Bol súčasťou medzinárodného cezhraničného projektu Accentus musicalis, ktorý získal medzinárodné ocenenie. Súbor doteraz prezentoval okolo 40 nahrávok a za svoju umeleckú činnosť získal viaceré významné ocenenia, ako napríklad Diapason d´Or za komplet Concerti grossi Georga Muffata (1994, 1995, 2002), Classical Awards - MIDEM 2003 v Cannes za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. Ária di bravura (sólistka Martina Masaryková) a Resonate et plaudite ( hudba 17. storočia z Bratislavy) sú poslednými CD nahrávkami vydanými súborom. Rada Konferencie biskupov Slovenska mu roku 2006 udelila čestné uznanie za osobitný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku. Umeleckým vedúcim súboru je od roku 1990 Peter Zajíček. 

Peter Zajíček

študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Norimbergu, Viedni, Münsteri, Granade, Prahe, Brne, Katoviciach, Buenos Aires ...Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Vesailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby

Vox aeterna

Tento vokálny súborvznikol v roku 2006 z iniciatívy Petra Zajíčka. Je zložený z vokálnych sólistov a skúsených zborových spevákov, ktori sa zaoberajú kontextuálnou interpretáciou vokálnych diel baroka a klasicizmu. Ich aktivita je úzko spätá so súborom Musica aeterna a spolupracujú s ním pri realizáciach chrámovej vokálnoinštrumentálnej hudby. Od roku 2018 je zbormajsterkou tohto súboru Zuzana Buchová Holičková. 

Zuzana Buchová Holičková

vyštudovala dirigovanie zboru na VŠMU v Bratislave u prof. Blanky Juhaňákovej. Zároveň dirigovala a spievala v cirkevnom zbore Chorus Salvatoris a pôsobila aj ako asistentka zbormajsterky Ivety Viskupovej v zmiešanom zbore Technik. Rozšírila si vedomosti a zručnosti na medzinárodných majstrovských kurzoch a súťažiach. V rokoch 2012 - 2013 bola zbormajsterkou zmiešaného zboru Tirnavia. Naďalej pôsobí ako zbormajsterka a speváčka v zbore Chorus Salvatoris pri Jezuitskom kostole v Bratislave a tiež ako asistentka dirigenta v zbore Technik. Od roku 2012 je dirigentkouDetského speváckeho zboru Canenspri SZUŠ Macharova (Bratislava). Dlhodobo spolupracuje so súborom starej hudby Musica aeterna. Pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v Centre výskumu hudobnej a tanečnej fakulty.

Helga Varga Bach

študovala spev na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti sa venuje predovšetkým aktívnej koncertnej činnosti. V jej kmeňovom repertoári dominujú diela predovšetkým z obdobia baroka, ale aj tvorba súčasných skladateľov. Umelkyňa pravidelne spolupracuje s domácimi aj zahraničnými komornými súbormi ako Arion Consort, Musica aeterna, Solamente naturali Musica Florea, Savaria Barokk Orchastra, Komorný orchester F. Liszta, Czech Barok Ensemble, Ensemble Ricercata, Le nuove musiche, VENI ensemble a i. Účinkovala so symfonickými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica. Spolupracovala s poprednými dirigentmi - John Toll, Stephen Stubbs, Peter van Heyghen, Anderw Parrott, Nigel Perrin, s ktorými sa sólisticky predstavila vo vokálno-inštrumentálnych kompozíciách C. Monteverdiho ,M. A. Charpantiera , A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta a F. Liszta. Premiérovala aj niekoľko skladieb súčasných slovenských skladateľov, napr. J. Hatrík, D. Matej, L. Bernáth, I. Parík, T. Boroš a i. Vystúpila na viacerých festivaloch ako Melos Étos, Konvergencie, Dni starej hudby, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, SPACE. Nahrávala pre Slovenský rozhlas a spolu so súborom Musica aeterna, Solamente naturali a Ensemble Ricercata realizovala niekoľko CD nahrávok. V rokoch 1999-2012 hosťovala v Opere SND, kde sa predstavila v operách: W. A. Mozart - Don Giovanni, M. Dubovský - Tajomný klúč, P .I. Čajkovskij - Panna Orleánska, E. Suchoň - Krútňava. Od roku 2014 je členkou súboru Ensemble Ricercata, s ktorým realizuje množstvo koncertov zo súčasnej slovenskej a zahraničnej tvorby, taktiež zo širokej škály romantickej a súčasnej piesňovej tvorby. Od roku 2011 sa venuje aj pedagogickej činnosti na ZUŠ v Nových Zámkoch.

Ako pedagóg spevu získala so svojimi žiakmi mnohé ocenenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Michaela Kušteková  (soprán)

je jedným z najvýraznejších zjavov mladej speváckej generácie. Spev študovala na konzervatóriu v Bratislave v triede Dagmar Podkamenskej­Bezačinskej a v štúdiu u nej pokračovala aj na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoje interpretačné umenie zdokonaľovalana majstrovských kurzoch (Diana Danieli, Jean­Paul Fouchecourt, Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová, Joel Frederiksen, Jean­Francois Lombard, Dinah Bryant). Získala ocenenia na mnohých národných a medzinárodných súťažiach (I. Godina vo Vrábľoch − 2004, 2012, R. Petráka v Žiline − 2012 a A.Dvořáka v Karlových Varoch − 2013). Patrila k finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Ferrucio Tagliavini v rakúskom Deutschlandsbergu(2011), či k semifinalistom jedných z najväčších speváckych súťaží Competizione dell' Opera v Linzi (2014) a Hans GaborBelvedere v Moskve (2017). Už počas štúdia naštudovala viacero operných postáv: napríklad Flaminia (Haydn: Ilmondodella luna), Amelia (Menotti: Ameliaalballo), Susanna (Mozart: Figarova svadba), Apollonia (Haydn: La Canterina).

V roku 2013 vystúpila ako Despina (Mozart: Così fan tutte) v rámci medzinárodného operného štúdia na Malte. Prvý profesionálny debut prišiel v roku 2014 na doskách Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde sa predstavila v postave Kuchtíka (Dvořák: Rusalka). Naštudovala tu rad rolí, ako Leila (Bizet: Lovci perál), Pamina (Mozart: Čarovná flauta), Norina (Donizetti: Don Pasquale), Jolanta (Čajkovskij: Jolanta), Zemfira (Rachmaninov: Aleko), Nedda (Leoncavallo: Komedianti), Mařenka (Smetana: Predaná nevesta) a zúčastnila sa koncertného turné v Japonsku. Od roku 2019 patrí k stálym sólistom tejto scény. Michaela bola pozvaná stvárniť postavu Kuchtíkado pražskej Štátnej opery a účinkovala v pražskom Národnom divadle ako Xenia (Mussorgskij: Boris Godunov). Bola členkou operného štúdia v Opéranational de Lyon, kde spievala Prvú lesnú žienku (Dvořák: Rusalka) a neskôr tu dostala príležitosť vystúpiťv svetovej premiére opery Benjamin, derniére nuit francúzskeho skladateľa Michela Tabachnika v postave Asje Lacis. Jej debutom v Národnom divadle moravsko-sliezskom v Ostrave bola Ifigénia (Gluck: Ifigénia v Aulide, v úprave R. Wagnera) a následnev postave Lišky Bystroušky (Janáček: Príhody Lišky Bystroušky) sa predstavila v brnenskom Národnom divadle. Mladá sopranistka sa aktívne venuje aj interpretácií starej hudby, naštudovala postavy ako napr. Atalanta (Händel: Xerxes), La Prêtresse de Bacchus (Rameau: Anacréon), Selene (Domenico Sarro: Didonea bbandonata), Tusnelda (Hasse: Arminio), Aci (Händel: Aci, Galatea e Polifemo) a spolupracuje so súbormi, ktoré sa špecializujú na starú hudbu (Musica aeterna, CuoreBarocco, Orkiestra Historyczna). Vystupovala na medzinárodných festivaloch: Smetanova Litomyšl, Pražské jaro, Svätováclavský hudobný festival, Melos-Ethos, Festival pour l'humanité, Bach forall či Allimproviso. Michaela Kušteková bola v posledných rokoch ocenená viacerými oceneniami. Získala cenu Literárneho fondu za mimoriadnu interpretáciu Paminy (Mozart: Čarovná flauta - 2016) a Neddy (Leoncavallo: Komedianti- 2019). 

Judita Andelová - mezzosoprán

Spev študovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Dagmar Livorovej; toto štúdium ďalej rozšírila o operetnú špecializáciu. Magisterské a doktorandské štúdium absolvovala na VŠMU v Bratislave v triede Petra Mikuláša. Viackrát sa zúčastnila majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského, Zlatice Livorovej a Dagmar Livorovej, a kurzov vytvárania dramatickej postavy u Dagmar Livorovej a Jaromíra Brycha. V roku 2013 sa prebojovala do finále medzinárodnej súťaže Musica sacra v Ríme a podieľala sa aj na nahrávaní diela Antona Aschnera. Ako sólistka spolupracovala so Slovenským komorným orchestrom, Komornou filharmóniou Pardubice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali, ďalej s Cappellou Istropolitanou, Metropolitným orchestrom, Komorným orchestrom ZOE, Komornou operou Bratislava, Ensemble spectrum. V rámci festivalu Zámocké hry zvolenské v roku 2014 naštudovala rolu Isaury v koncertnom naštudovaní Rossiniho opery Tancredi. V r. 2016 v rámci festivalu Epoché - Nová slovenská hudba spolupracovala na premiérovom uvedení diela Žalmy v tanci. Na pôde Štátnej opery Banská Bystrica ako hosť postupne naštudovala viaceré postavy operného a operetného repertoáru (Maddalena vo Verdiho Rigolettovi, Tretia dáma v Mozartovej Čarovnej flaute, Flora Bervoix vo Verdiho La Traviate, Cigánka Eržika v Kálmánovej Grófke Marici a Striga v opernej rozprávke V. Šarišského a J. Slováka Ružové kráľovstvo). V roku 2018 účinkovala so sólistami Štátnej opery Banská Bystrica aj na koncertnom turné po Japonsku, kde stvárnila titulnú úlohu v komornom scénickom naštudovaní Bizetovej Carmen. V Slovenskom národnom divadle ešte počas štúdia na Konzervatóriu účinkovala ako Kňažka Moreny v Suchoňovom Svätoplukovi, jej neskorším sólovým debutom tu bola postava Zlaty/ Princeznej Premúdrelej v detskej opere Petra Zagara Rozprávka o šťastnom konci. V roku 2020 v rámci turné so Salzburger Operettentheater sa predstvila v roli Princa Orlofskeho v Straussovej operete Netopier v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. V repertoári má okrem operných a operetných postáv i sólové party rôznych koncertných - svetských i cirkevných - diel.

Matúš Šimko

v sezóne 2019/2020 spieval tenorové sólo vo Vianočnom pasticcio oratorio (J.H. Rolle, G.H. Stölzel, C.H. Graun, G.Ph. Telemann, J. Kuhnau) pod taktovkou Ira Hochmann a Philharmonisches Orchester Heidelberg. V rámci Bratislava Mozart Festival spieval tenorové sólo v Requiem (W.A. Mozart) pod vedením Konstantina Hillera s Orchestrom 1756. V nitrianskej Galérii hudby spieval piesňový cyklus Galgenlieder (I. Zeljenka) pod vedením Mateja Slobodu a Ensemble Spectrum. So Solamente Naturali spieval v Paríži vianočnú hudbu 18.a 19. storočia z územia Slovenska. Matúš sa ujal partu Evanjelistu a tenorového sóla vo Vianočnom oratorio I ,II ,III (J.S. Bach) v naštudovaní Jakuba Kleckera a Czech Virtuosi v Brne.

V sezóne 2018/19 spieval s Filharmóniou Brno pod taktovkou Roberta Kružíka tenorové sólo v Dovřákovej Omši D dur op. 86. "Lužanská". Matúš sa predstavil v SND v roli Valeriána v opera Rozprávka o šťastnom konci (P Zagar). V oratorio Maddalena aipiedi di Cristo (A. Caldara) spieval postavu Cristo so súborom Il Cuore Barocco na koncerte v Slovenskej filharmonii. Predstavil sa v postave Tempo v oratorio Il trionfo del Tempo e del Disinganno (G.F. Handel) na Le Festival de musique du Périgord Noir voFrancúzsku.

V sezóne 2017/ 2018 sa spolu s mezzosopranistkou Evou Šuškovou a klavirisom Petrom Pažickým predstavil na komornom piesňovom koncerte Západoslovenské piesne v rámci festival Bratislavské hudobné slávnosti. V sezóne 2016/2017 debutoval v SND v opera Die Entführungausdem Serail (W.A. Mozart) v postave Pedrilla. V koncertnom uvedení opery Elektra (R. Strauss) spieval postavu mladého sluhu pod taktovkou Juraja Valčuhu v Slovenskej filharmónii.

Dávid Harant 

pochádza z mesta Čadca. Prvé hudobné vzdelanie získal na ZUŠ Čadca pod vedením Ivony Greňovej. Je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Žiline u Jozefa Gráfa a na VŠMU v Bratislave u Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej. Od štúdií na konzervatóriu a vysokej škole sa zúčastnil niekoľkých súťaží. Na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v roku 2011 získal 3. miesto v prvej kategórii. V roku 2012 vyhral 1. miesto v prvej kategórii na medzinárodnej Speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Na jar v roku 2017 sa stal finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. V novembri toho istého roku vyhral 1. miesto v kategórii Pieseň v absolútnom poradí mužov a žien na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V apríli roku 2018 získal 1. miesto v piesňovej kategórii na Speváckej súťaži Rudolfa Petráka.V opernom štúdiu na Vysokej škole stvárnil niekoľko postáv: Don Ettore (La Canterina-Haydn), pytlák Harašta (Liška Bystrouška - Janáček), Edwin (Čardášová princezná - Kálmán) a ako Maťo v svetovej premiére opery Margita a Besná od Ľuboša Bernátha na libreto Tomáša Surého.

Dávid Harant sa špecializuje na interpretáciu barokovej opernej, kantátovej a oratórnej literatúry a európskej piesňovej tvorby od raného romantizmu po 20. storočie. Pravidelnes polupracuje s barokovými súbormi ako Musica aeterna, Solamente Naturali, Czech ensemble baroque. S piesňovým repertoárom sa predstavil na recitáloch v Karlových Varoch, Ríme, Trenčíne a Bratislave. V októbri 2018 vystúpil na koncerte k 100. výročiu vzniku Československej republiky v Ríme na osobné pozvanie Petra Dvorského. S barokovým telesom Il cuore barocco sa predstavil na koncerte Óda na Händla na festivale Trnavská hudobná jar 2019. K sviatku sv. Cecilie spieval basové sólo v omši Missa Sanctae Cecilie od Jana Dismasa Zelenku s barokovým telesom Musica aeterna v Piešťanoch, Nitre, Nových Zámkoch a Bratislave. V opernom projekte od Francesca Contiho, Galantina e Pampalugo s Musicou aeternou, stvárnil postavu Pampaluga pod vedením Petra Zajíčka. V auguste 2019 sa predstavil na benefičnom Opernom gala v Kežmarku, kde bol jedným z hostí sólistu opery SND, Petra Mikuláša. So Solamente Naturali účinkoval v kantátach od J.S. Bacha a Michala Paľka. V decembri 2019 sa podieľal na televíznom programe Slovensko Advent s názvom Adriana Kučerová a Musica Aeterna, kde zaspieval basové sóla vo vybraných dielach. V rámci projektu Opera Aeterna 3 v roku 2020 stvárnil postavu Penea v opere Dafne od Antonia Caldaru. V tom istom roku účinkoval s repertoárom baroka a klasicizmu na medzinárodnom festivale Musica Sacra v Nitre. V projekte Koncert slovenskej sakrálnej tvorby spieval barytónove sólo v diele Kantata Chrzcielna od Ľuboša Bernátha. V roku 2022 účinkoval ako jeden zo sólistov v rámci cyklu Musica Bratislavensis v Starej Ľubovni a Bratislave. V roku 2022 sa započala jeho koncertná spolupráca so súborom Czech ensemble baroque pod vedením Romana Válka, s ktorým debutoval ako člen ansámblu na Hudebním festival Znojmo, v scénickom prevedení oratória Návrat Tobiáša od Josepha Haydna. V septembri s týmto súborom spieval Bachove kantáty v Brne. So súborom Ensemble Thesaurus Musicum začal spolupracovať v koncertnom cycle Scherzi Amorosi, v ktorom sa predstavil v Bojniciach, Kežmarku, Starej Ľubovni a Levoči.