Partneri

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Stálym partnerom

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne je

MESTO TRENČÍN:

Partneri festivalu Hudba pod hradom

- jeseň 2023:

Partneri festivalu Hudba pod hradom

- jar 2024: