Partneri

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Stálym partnerom

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne je

MESTO TRENČÍN:

Partneri Trenčianskej hudobnej jesene 2021:

Partneri Trenčianskej hudobnej jari 2022:

Zoznam partnerov zatiaľ nebol zverejnený.