Partneri

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Stálym partnerom

Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne je

MESTO TRENČÍN:

Partneri festivalu Hudba pod hradom

- jeseň 2022:

Partneri festivalu Hudba pod hradom

Trenčianska hudobná jar 2023:

- zoznam partnerov zatiaľ nebol zverejnený -