Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 20. 11. 2022

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Sancta Caecilia VII

Musica aeterna
Peter Zajíček - umelecký vedúci
Vox aeterna
Zuzana Buchová Holičková - zbormajsterka
sólisti:
Helga Varga Bach - soprán
Michaela Kušteková- soprán
Judita Andelová - alt
Matúš Šimko - tenor
Dávid Harant - bas

Arcangello Corelli (1653 - 1713)

   Concerto grosso op. 6, č.4 D dur

      - Adagio - Allegro

      - Adagio

      - Vivace

      - Allegro 

10´

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)

    Messa di Santa Cecilia

    pre soli, 5-hlasný miešaný zbor, sláčiky a continuo

    - Kyrie

    - Gloria

    - Credo

    - Sanctus

    - Agnus Dei

45´


Obsadenie:

Peter Zajíček - husle

Michal Klas - husle

Gabriel Szathmáry - husle

Adam Szendrei - husle

Ján Gréner - viola

Michaela Čibová - violončelo

Ján Prievozník - violone

Peter Guľas - organ

Jakub Mitrík - chitarronePlagát koncertu na stiahnutie vo formáte PDF: