Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 11. 9. 2022

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Otvárací koncert sezóny 2021 / 2022

Duo Pavla Tesařová a Juraj Škoda

Pavla Tesařová - husle

Juraj Škoda - violončelo

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

   Air

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

    15 dvojhlasných invencií, BWW 772- 786 (výber)

        - Invencia č. 1 C dur

        - Invencia č. 6 E dur

        - Invencia č. 8 F dur)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

     Koncert pre dvoje huslí d mol

        - II. a III. časť (v úprave pre violončelo a husle)

Jules Massenet (1842 - 1912)

     Meditácia z opery Thais (upr. J. Škoda)

Zoltán Kodály (1882 - 1967)

    Duo pre husle a violončelo

       IV. Presto

.

Joseph Haydn (1732 - 1809)

    Duo pre husle a violončelo

      I. Poco adagio

      II. Tempo di menuetto (moderato)

      III. Allegro (non troppo)

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)

      Passacaglia     (upr. J. Halvorsen)