Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Jana Macíková

Narodila sa v Banskej Bystrici. Je absolventkou Konzervatória v Bratislave v triede Stanislava Muchu. V štúdiu hry na husliach pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Františka Novotného, kde je v súčasnosti študentkou doktorandského štúdia.

Je členkou niekoľkých komorných zoskupení.

Jej sólový aj komorný repertoár, ktorý si kontinuálne rozširuje, je v súčasnosti sústredený predovšetkým na diela slovenských a českých autorov. 


Angelina Kydora

pochádza z ukrajinského Ľvova a patrí k mladým perspektívnym talentom klavírneho interpretačného umenia. Na klavíri začala hrať ako 5-ročná pod vedením svojej matky. V roku 2013 ju prijali na Ľvovskú špecializovanú hudobnú školu Solomiji Krušelnickej do triedy Ľudmily Zakopets. V roku 2019 začala študovať na VŠMU v Bratislave pod vedením doc. Františka Perglera, v roku 2021/22 súčasne aj u prof. Idy Černeckej. Absolvovala viaceré umelecké vystúpenia, ako napr. účinkovanie vo Ľvovskej filharmónii, kde uviedla Bachov klavírny koncert A dur (2016), resp. Tri extravagantné tance s bicími nástrojmi od Myroslava Skoryka. Od 1. roku štúdia na VŠMU realizovala niekoľko koncertných vystúpení (Trenčín, Bratislava). Dvakrát uviedla Koncert pre klavír s orchestrom č. 11 D dur Josepha Haydna pod vedením dirigenta Jacka Martina Händlera v Bratislave. Na Medzinárodnom klavírnom fóre "Bieszczady bez granic" v poľskom Sanoku absolvovala viaceré majstrovské kurzy u popredných osobnosti klavírneho umenia (Viera Nosina, Andrej Jasinský, Kevin Kenner, Andrey Tatarskí, Takashi Yamamoto a i.). K úspechom na súťažiach patrí napr. 2. cena na II. medzinárodnej klavírnej súťaží "Magic Sounds" v Prahe - 2015, 3. cena na VIII. medzinárodnej súťaži mladých klaviristov "Slobozhanska Fantasia" v Sumy na Ukrajine - 2017, 2. cena na III. medzinárodnej klavírnej súťaži Deziderija Zadora v Užhorode - 2018. Pod vedením doc. Perglera sa venuje aj hre v klavírnom duu s Kristinou Borbat, s ktorou získali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži v klavírnych duách Vlastimila Lejska v Brne (2021), Grand Prix na interpretačnej online súťaži Universe Mega Fest (2021) a koncertné vystúpili spoločne v rámci Medzinárodných letných seminárov pre učiteľov klavirnéj hry EPTA 2021 a v rámci festivalu klavírnych duí Schubertiáda v Jeseníku (2022). S úspechom uviedla Mozartov Koncert pre klavír s orchestrom č. 24 c mol KV 491 so Štátnym komorným orchestrom Žilina pod vedením amerického dirigenta Theodora Kuchara.