Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Filip Jaro

je kontrabasista a člen Slovenskej filharmónie. Narodil sa v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho inšpirovali otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium s témou Koncertná tvorba J. M. Spergera absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kontrabasových súťažiach, kde sa umiestnil na popredných priečkach. V roku 2007 mu 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru.

Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rottaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s J. Niederhammerom.

Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergencie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). V rokoch 2007 - 2018 bol členom Orchestra Slovenského národného divadla, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a v roku 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov.

Ako komorný hráč spolupracuje Filip Jaro pravidelne s Moyzesovým kvartetom a Mucha Quartet. V lete 2017 účinkoval v Bratislave ako komorný spoluhráč so Sarah Chang.

V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. Bellu a A. Dvořáka. Profilové sólové CD Filipa Jara z roku 2019 "Virtuoso Double Bass Concertos" predstavuje sondu do klasicistickej kontrabasovej virtuozity v koncertoch Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

Xénia Jarová

sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej.

Doktorandské štúdium na Katedre klávesových nástrojov VŠMU s dizertačnou prácou venovanou Robertovi Schumannovi absolvovala pod vedením Márie Heinzovej. Ako reflexiu doktorandského výskumu realizovala počas štúdia cyklus koncertov Komorný Schumann. Vrámci tohto cyklu uviedla okrem známych či menej známych diel aj absolútnu slovenskú premiéru Schumannovho prvého komorného diela - raného Klavírneho kvarteta c mol (1828-29).

Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby. So sólovým a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba, Cesty k hudbe v retrospektíve. Pravidelne spolupracuje a účinkuje s mnohými slovenskými interpretmi. S barytonistom Petrom Mazalánom obsahovo kooperovala a účinkovala na intermediálnych koncertných projektoch - Priesvitný zvuk, Kenotaf, Ten, ktorý prežil a i. Spolu sa zúčastnili aj WigmoreHall Song Competition v Londýne. V roku 2018 realizovala Xénia Jarová CD nahrávku v spolupráci s významným kontrabasistom Miloslavom Gajdošom.

Osobitný záujem venuje Xénia Jarová hudobnému výskumu, podieľala sa aj na viacerých projektoch Katedry klávesových nástrojov VŠMU a jazykovou a odbornou spoluprácou sa podieľala na príprave knihy T. A. Matthaya - Akt dotyku v preklade prof. M. Starostu, ktorá bola publikovaná v marci 2020.

Ako stabilné koncertné duo pôsobia manželia Jarovci od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu SPERGER DUO. S hudobnou ideou objavovania a spoločného súznenia oživujú diela zabudnutých kontrabasových virtuózov a slovenský i svetový komorný repertoár. Osobitnú pozornosť venujú tradícii domáceho repertoáru (Rajter, Frešo, Kupkovič, Suchoň), dielu J. M. Spergera a uvádzaniu skladieb českých kontrabasových virtuózov 19.storočia (Míšek, Láska, Storch, Simandl, Kuchynka). Sú členmi medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft. Ako zakladatelia OZ Komorní sólisti J. M. Spergera iniciovali festival Bratislavské dni J. M. Spergera

Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivaloch Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, Bass Fest Banská Bystrica, Gala v Zichyho paláci, Kultúrne leto Bélu Kélera a na mnohých samostatných koncertoch v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku a v Čechách. S basistom Petrom Mikulášom uviedli raritné koncertantné árie pre bas a kontrabas Mozarta a Spergera. V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. bienále európskeho kontrabasového kongresu BASS2016 PRAGUE. V apríli 2020 účinkovali v komornom cykle Slovenskej filharmónie - Koncerty bez publika.

Na jeseň 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and piano, ktoré sa stalo prvým slovenským CD recenzovaným najsledovanejšou európskou kontrabasovou stránkou a získalo mimoriadne vysoké odborné ocenenie recenziou prof. Liuzziho. Súčasťou CD sú diela Händla, Spergera, Míška a Rajtera, z ktorých sonáty Händla a Míška boli nahrané na Slovensku premiérovo.

Najnovší unikátny 2CD album Sperger Dua s názvom CZECH DOUBLE BASS TREASURES bol vydaný v septembri 2022. Obsahuje kompletné svetové premiéry a do hudobného života prináša raritné virtuózne diela zlatej éry kontrabasového romantizmu a secesie.