História klubu

Občianske združenie Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je priamym pokračovateľom Kruhu priateľov hudby, ktorý vznikol v roku 1973 pri Mestskom dome osvety. Jeho zakladateľmi boli Vlastimil Svatoň, učiteľ hudby v Ľudovej škole umenia a Miroslav Minárech. Aktívne tu pôsobili aj MUDr. Judita Biermannová a Helena Repová. Kruh usporadúval pravideľné koncerty zväčša v nedeľu. Koncom 80. rokov sa uskutočnil prvý festival Trenčianska hudobná jar, ktorý sa spoločne s festivalom Trenčianska hudobná jeseň potom organizoval každoročne.

Po roku 1989 sa vyskytli problémy v spolupráci medzi Kruhom a Mestským kultúrnym strediskom (nástupca Domu osvety). Spolupráca oboch strán sa pozastavila. Mestské kultúrne stredisko sa obmedzilo na usporiadanie oboch festivalov a zriedkavé organizovanie koncertov , kde prizývalo členov Kruhu. Tí sa zamerali teda predovšetkým na organizovanie zájazdov do iných miest.

Roku 1998 sa Vladimír Kulíšek, organizátor kultúrnych podujatí v Trenčíne, spojil s MUDr. Biermannovou a pani Repovou a spoločnými silami osamostatnili Kruh priateľov hudby vo forme občianskeho združenia pod novým názvom Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne.

Tento klub prevzal od MsKS Trenčín aj organizovanie pravidelných festivalov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň (2x 5 koncertov v mesiacoch apríl- máj a október- november). Okrem toho vo zvyšných mesiacoch organizuje vždy druhú nedeľu v mesiaci ďalšie koncerty (5- 6 koncertov). Ďalšou aktivitou tohto združenia je organizovanie zájazdov na koncerty do iných miest. Všetky tieto podujatia sú hojne navštevované trenčianskou verejnosťou, ako aj samotnými členmi klubu, ktorých počet sa stále pohybuje okolo 150.

KPVH v Trenčíne pracuje dodnes ako jedno z nemnohých občianskych združení tohto typu na Slovensku. Koncertné cykly, ale predovšetkým jarný a jesenný festival dosahujú mimoriadnu umeleckú a organizačnú úroveň. Aj z toho dôvodu boli tieto podujatia zaradené do najvyššieho ratingu podobných festivalov na Slovensku.