Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Komorný orchester VŠMU

vznikol na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave v roku 1998 ako ďalší formát orchestrálnych produkcií HTF, zahŕňajúcich aj Symfonický orchester, orchester pre operné produkcie, súčasnú hudbu (VŠMU MODERN ORCHESTRA) a barokovú hudbu (VŠMU BAROQUE ENSEMBLE). Zameriava sa predovšetkým na štandardný svetový repertoár pre orchester tohto typu s cieľom pripravovať študentov VŠMU - prostredníctvom jednotlivých koncertných projektov - na pôsobenie v profesionálnych komorných telesách. Ako umeleckí vedúci jednotlivých produkcií sú prizývaní erudovaní profesionálni umelci, ktorí majú bohaté skúsenosti s vedením sláčikového orchestra. Ich striedanie zároveň ponúka študentom rôznorodý pohľad na interpretáciu hudobných diel. Komorný orchester VŠMU koncertuje pravidelne v domovskej sále na VŠMU v Koncertnej sieni Dvorana, ale predstavil sa už aj na koncertných pódiách v Piešťanoch, Nitre, Trenčíne či nemeckom Bayreuthe. Doteraz spolupracoval pod vedením Roberta Marečka, Alexandra Jablokova, Jozefa Horvátha, Juraja Čižmaroviča, Vladimíra Harvana a Ivany Pristašovej. V rámci niektorých projektov účinkujú s orchestrom študenti HTF VŠMU aj ako sólisti. V októbri 2018 orchester účinkoval na zaujímavom projekte HUDOBNÝ TELEMOST (Pocta statečným), ktorý sa uskutočnil v spolupráci s pražskou HAMU. Podstatou spolupráce bola realizácia koncertov na dvoch pódiách v Bratislave a Prahe v jednom čase, ktoré boli navzájom prenášané cez internet z Bratislavy do Prahy a opačne.

Komorný orchester VŠMU spolu so Speváckym zborom VŠMU úspešne účinkoval 22. júna 2022 na 21. ročníku festivalu Mahler Jihlava - festival tisícú.

V budúcnosti plánujeme pokračovať v koncertnej činnosti orchestra na Slovensku i v zahraničí, aj v spolupráci so Speváckym zborom VŠMU.

Jozef Horváth

sa narodil v Bratislave. Patrí do generácie posledných absolventov Albína Vrteľa na Konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia na konzervatóriu získal viacero ocenení na súťažiach u nás i v zahraničí (Súťaž slovenských konzervatórií 1994 a 1996; North London Festival, Karol Dobiáš, a i.), a štipendií na medzinárodných majstrovských kurzoch, ktoré výrazne ovplyvnili jeho ďalšie umelecké smerovanie (E. Gratch, I. Bezrodny, I. Händel, V. Liberman, a i.). Počas štúdia na VŠMU v Bratislave v triede doc. Jozefa Kopelmana (1996 - 2003) absolvoval 2-ročný študijný pobyt na univerzite SMU v Dallase (USA) u významného amerického husľového pedagóga Dr. Eduarda Schmiedera. Štúdium v Dallase ukončil sólistickým diplomom Artist Certificate. Po ukončení vysokej školy v Bratislave pokračoval v štúdiu na Universität für Musik und DarstelendeKunst vo Viedni v triede Güntera Pichlera (Alban Berg Quartet). V rokoch 2003 - 2011 pôsobil ako sólista 1. huslí a koncertný majster v Orquesta Filarmónica de Málaga (Španielsko). V tomto období založil Cuarteto Alborán, s ktorým pravidelne koncertoval na koncertných pódiách Španielska, a zároveň sa aktívne venoval pedagogickej činnosti. Od roku 2014 pôsobí pedagogicky na Konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2014 tiež nastúpil na miesto koncertného majstra Slovenskej filharmónie a v roku 2016 sa stal prvým huslistom Moyzesovho kvarteta. Pravidelne sa zapája do umeleckej spolupráce s mládežníckymi orchestrami na Konzervatóriu v Bratislave, VŠMU a v rámci Slovenského mládežníckeho orchestra.