Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 11. 6. 2023

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Lucia Pintérová - flauta
Barnabás Kollárik - klarinet

Viera Bartošová - klavír 

Joseph Bodin de Boismortie (1691 – 1765)

     Suita La Matignon pre dva dychové nástroje a b.c.

        z cyklu Six gentillesses (Šesť pôvabných skladieb)

        Gayement – Gratieusement – Gayement

Florent Schmitt (1870 – 1958)

    Sonatine en trio op. 85 pre klavír, flautu a klarinet

        I. Assez animé

        II. Assez vif

        III. Très lent

        IV. Animé

Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975)

    Valčíky pre flautu, klarinet a klavír (úprava Levon Atovmjan)

         I. Jarný valčíkAllegretto - klarinet a klavír

         II. Vtipný valčík Allegretto scherzando - flauta a klavír

         III. Valčík – Tempo di valse - flauta, klarinet a klavír

.

Jozef Sixta (1940 – 2007) 

        Hudba pre flautu, klarinet a klavír

Ján Cikker (1911 – 1989) 

        Sonatína op. 12 č. 1 pre flautu, klarinet a klavír

        (úprava Bohumil Urban)

          III. Vivo