Hudba pod hradom - jeseň 2022

9. október - 6. november 2022

Program koncertu 16. 10. 2022

18:00 hod. Hotel Elizabeth

Koncert sláčikového kvarteta


Graffovo kvarteto:
Štěpán Graffe - husle
Lukáš Bednařík - husle
Leoš Černý - viola
Michal Hreňo - violončelo
Hosť: Igor Ardašev - klavír

Antoník Dvořák (1841 - 1904)

      Sláčikové kvarteto F dur "Americké"

        - Allegro ma non troppo

        - Lento

        - Molto vivace

        - Finale. Vivace ma non troppo

Bedřich Smetana (1824 - 1884)

      Sláčikové kvarteto e mol "Z mého života"

        - Allegro vivo appasionato

        - Allegro moderato a la Polka

        - Largo sostenuto

        - Vivace

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

      Klavírne kvinteto A dur op. 80

        - Allegro ma non tanto

        - Dumka. Andante con moto

        - Scherzo (Furiant)

        - Finale. Allegro