Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Mužské spevácke okteto DANUBIUS OCTET SINGERS

združuje osem profesionálnych spevákov - členov popredných zborových telies v Bratislave a vo Viedni. Teleso vzniklo v roku 2013 na základe iniciatívy slovenského člena zboru Viedenskej štátnej opery Jaroslava Pehala a mladého dirigenta a zbormajstra Daniela Simandla. Teleso sa špecializuje najmä na interpretáciu slovenskej a českej "a cappella" mužskej zborovej tvorby Leoša Janáčka, Bedřicha Smetanu, Eugena Suchoňa, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Jána Levoslava Bellu a iných skladateľov. Špecialitou telesa je oživovanie archívnych notových materiálov, verejná prezentácia a nahrávanie zabudnutých skladieb, súvisiacich s rôznymi historickými epochami a pôsobením významných osobností slovenskej i českej kultúry a histórie. Teleso za 9 rokov svojej činnosti vydalo 2 CD a 1 DVD nahrávku a hosťovalo na viacerých významných národných a medzinárodných hudobných festivaloch na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, či v Nemecku, vo Francúzsku a i. Spomeňme napr. účinkovanie na prominentom Národnom hudobnom festivale Smetanova Litomyšl v Českej republike (2018), či na jarnom festivale Konvergencie v Bratislave (2017). V literárno-hudobných kompozíciách teleso pravidelne spolupracuje s významnými osobnosťami staršej slovenskej hereckej generácie ako napr. s Božidarou Turzonovovou, Idou Rapaičovou, či s Jozefom Šimonovičom, ako aj s mladým slovenským hercom Jurajom Hrčkom. Z operných sólistov, ktorí vystúpili ako hostia v programoch Danubius Octet Singers spomeňme Petra Mikuláša alebo Martina Babjaka. 

Daniel Simandl (nar. 1985 v Bratislave)

je zbormajstrom a zakladateľom mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers. Odbor orchestrálne dirigovanie študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Ondreja Lenárda a Petra Feranca, v roku 2017 absolvoval majstrovské interpretačné kurzy u nemeckého dirigenta Bruna Weila na Univerzite Mozarteum v rakúskom Salzburgu. Ako dirigent spolupracoval s Orchestrom Slovenského rozhlasu, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline, s Capellou Istropolitanou, so súborom starej hudby Il Cuore Barocco, s Komornou operou Bratislava, či pohostinsky s Operou Slovenského národného divadla, pôsobil aj ako asistent šéfdirigenta opery Národného divadla v Prahe a asistent zbormajstra v Českom filharmonickom zbore Brno. V roku 2018 dirigoval v Bratislave významný umelecký projekt: Serge Gainsbourg: "Le Symfonique", v ktorom spievala známa britská speváčka a herečka Jane Birkin. V súčasnosti pôsobí ako zbormajster a asistent dirigenta v Štátnej opere a ako dirigent operného štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ida Rapaičová

V roku 1963 absolvovala štúdium klavírnej hry na konzervatóriu v Bratislave a v roku 1967 štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1967 pôsobila ako členka činohry Novej scény v Bratislave. Predstavovala moderné intelektuálne ženy i charakterové a humorno-ironicky ladené postavy. Ešte počas hereckých štúdií začala účinkovať vo filmoch a v televízii. Na filmovom plátne dominovala hlavne v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Často účinkovala v televíznych inscenáciách. Jej výrazný hlas si nemohli nevšimnúť rozhlasoví tvorcovia a jej silný hlasový register zakomponovali do množstva rozhlasových hier. Práve za rozhlasovú hereckú tvorbu získala Ida Rapaičová Cenu Janka Borodáča a Krištáľovú ružu, ale aj ďalšie pocty. Bola úspešnou recitátorkou v nedeľných televíznych päťminútovkách Chvíľka poézie. Skúsenosti a vedomosti úspešnej herečky začala odovzdávať na Akadémii umenia v Banskej Bystrici.