Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Jana Pastorková

Jana Pastorková študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave (Jana Billová), na VŠMU (Viktória Stracenská) a interpretáciu starej hudby na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone (Marie-ClaudeVallin). Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov v Prahe, Brne, Siene, Périgueux, Brémach a na Bach akademie v Stuttgarte, zameraných prevažne na starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka a zároveň spolupracovala s Komornou operou Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje koncertnej a pedagogickej činnosti. Repertoár Jany Pastorkovej siaha od 17. storočia po súčasnosť. Premiérovo uvádza skladby slovenských autorov. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými ensemblami ako napr. Musica aeterna, Musica Florea, Solament enaturali, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Artedei Suonatori, Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, Štátny komorný orchester Žilina, VENI ensemble, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, a iné. Bola členkou súborov Musickfor a While a Ars posoniensis. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu. 

Karol Kompas

Karol Kompas vyštudoval gitaru na Konzervatóriu v Žiline u Jána Labanta a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Zsapku. V rokoch 2000-2001 absolvoval ročný študijný pobyt v Poľsku na Hudobnej Akadémii v Katowiciach, kde študoval gitaru u Aliny Gruszky a Wandy Palacz. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti aj pedagogicky pôsobí. Neskôr sa venoval štúdiu jazzu (Klaudius Kováč, Miro Zahradník). Je tiež učiteľom gitary na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Absolvoval množstvo majstrovských kurzov, okrem iných aj u A. Carlevaro, A. Pierri, Z. Dukić, P. Steidl, J. M. Gallardo Del Ray, M. Escarpa, L. Contini, P. Bellinati, a i.

V roku 1996 získal II. miesto na celoslovenskej Súťaži konzervatórií v hre na gitare, kde získal aj cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora. Na festivale Anglo-czechoslovak Trust v Londýne v kategórii klasická gitara v roku 2000 získal I. miesto a o dva roky neskôr III. miesto. V roku 2000 bol finalistom Medzinárodnej gitarovej súťaže Czesława Droźdiewicza v Krynici v Poľsku. V oblasti populárnej hudby bol s rôznymi hudobnými formáciami víťazom alebo finalistom 12 autorských súťaží.

Okrem Slovenska vystupoval v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Srbsku a Čechách. Vystúpil na festivaloch Wetterfest vo Viedni, New music marathon v Prahe, Festival Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýne, Festival Muzyka i wino v ZielonejGóre v Poľsku, Hudební současnost v Ostrave, Festival Pohoda, Melos Étos v Bratislave, Soozvuk v Bratislave, Večery novej hudby v Bratislave, New music at home v Šamoríne, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave, Gitarový festival Cithara aediculae v Nitre, Konfrontácie v Nitre, Musica da camera v Nitre, Hudba v synagóge v Stupave, Galantské hudobné dni, Hudobná jar v Rimavskej Sobote, Topoľčianska hudobná jar a jeseň, Trenčianska hudobná jar, Galéria plná hudby v Nových Zámkoch, Festival Fatango v Nitre, Uprising, Samba syndrom v Berlíne, Samba festival Coburg a i.

Karol Kompas ako sólový i komorný hráč spolupracoval s orchestrami ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i. Je zakladateľom a umeleckým vedúcim Pia Tango Project (zal. 2017), súboru zameraného na argentínske Tango Nuevo, najmä však na tvorbu Astora Piazzollu. V roku 2019 absolvoval súbor sériu koncertov po Slovensku s programom nazvaným "Príbehy argentínskeho tanga". Je spoluzakladateľom Mertz Guitar Duo (s Vladimírom Ondrejčákom, zal. 2009) a pravidelne vystupuje v ďalších komorných súboroch. V roku 2021 absolvoval sériu koncertov (sólových recitálov aj s Mertz Guitar Duo) s dramaturgiou "Päť storočí gitary na Slovensku". V roku 2022 absolvoval ďalšiu sériu sólových recitálov pod názvom "Gitarová hudba Argentíny". V slovenskej alebo svetovej premiére uviedol diela niekoľkých slovenských autorov (Pavol Krška, Evgeny Irshai, Alexander Döme). Pravidelne uvádza na koncertoch aj svoje komorné a sólové kompozície. Pôsobí tiež v šansónovom duu Kráľová & Kompas, s ktorým v roku 2019 za početnej účasti hosťujúcich hudobníkov vydali album "Po horách jazerách". Spolupracoval na množstve muzikálových a divadelných predstavení, s ktorými sa predstavil najmä v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, po celom Slovensku, ale aj v Česku a Srbsku (Jesus Christ Superstar, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Zamilovaný Shakespeare, Ples upírov, Skok z výšky, Jazzové pašie, Cyrano z predmestia, Osem rozhnevaných žien, Jana 2022 a i.).

Okrem klasickej hudby sa aktívne venuje argentínskemu tangu, šansónu, muzikálu, jazzu, rocku, improvizácii, aranžovaniu, písaniu textov piesní a publikačnej činnosti. Zaoberá sa tiež komponovaním prevažne komornej hudby, hudby pre sólovú klasickú gitaru a nonartificiálnej hudby. Je pravidelným porotcom na interpretačných súťažiach (klasická aj populárna hudba). V roku 2015 založil festival argentínskeho tanga Fatango v Nitre a je jeho dramaturgom.