Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 12. 3. 2023

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

Janka Macíková - husle
Angelina Kydora - klavír (Ukrajina)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

   Sonáta pre husle a klavír č.24 F dur, K.376

      I. Allegro

      II. Andante

      III. Rondo: Allegretto grazioso

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

    Sonáta pre klavír a husle č.5 F dur, op.24 "Jarná"

      I. Allegro

      II. Adagio molto espressivo

      III. Scherzo: Allegro molto

      IV. Rondo: Allegro ma non troppo

- - - prestávka - - -

Bedřich Smetana (1824 - 1884)

    Z domoviny, JB 1:118

      I. Moderato

      II. Andantino

.