Hudba pod hradom - jar 2023

9. apríl - 7. máj 2023

Program koncertu 23. 4. 2023

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia


Koncert dychového kvinteta

SUCHOŇOVO KVINTETO 

– komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Klára Kubriczká-Přecechtělová - flauta, Mário Šebeň - hoboj

Bibiána Bieniková - klarinet, Ida Chovanová - fagot

Nazar Spas - lesný roh


Ferenc Farkas (1905 – 2000)

      Staré maďarské tance zo 17. storočia

        - Intrada
        - Lassú
        - Lapockástánc
        - Chorea
        - Ugrós

Joseph Haydn (1732 – 1809)

      Divertimento B dur

        - Allegro con spirito
        - Andante quasi allegretto
        - Menuetto
        - Rondo

Eugen Suchoň (1908 – 1993)

      Serenáda op. 5 pre dychové nástroje

        - Pochod
        - Uspávanka
        - Scherzo
        - Nocturno
         - Finale

(115. výročie narodenia

a 30. výročie úmrtia skladateľa)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

      Divertimento B dur KV 270

        - Allegro molto
        - Andantino
        - Minuetto
        - Presto

Jacques Ibert (1890 – 1962)

      Trois pièces brèves (Tri krátke kusy)

        - Allegro
        - Andante
        - Assez lent