Koncerty

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne organizuje 

pravidelné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
(cyklus 2x 5 koncertov v mesiacoch apríl- máj a október- november).
Okrem toho vo zvyšných mesiacoch organizuje 

vždy druhú nedeľu v mesiaci ďalšie koncerty (5- 6 koncertov).

Koncerty sezóny 2020/2021

Prehľad koncertov festivalu Trenčianska hudobná jeseň 2020

október - november 2020

Prehľad koncertov festivalu Trenčianska hudobná jar 2021

 apríl - máj 2021

Prehľad koncertov v uplynulých sezónach:

(zvoľte si sezónu)

Webová stránka Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne bola spustená v sezóne 2016/ 2017.