Koncerty

Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne organizuje 

pravidelné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň
(cyklus 2x 5 koncertov v mesiacoch apríl- máj a október- november).
Okrem toho vo zvyšných mesiacoch organizuje 

vždy druhú nedeľu v mesiaci ďalšie koncerty (5- 6 koncertov).

Koncerty sezóny 2019/2020

Prehľad koncertov festivalu Trenčianska hudobná jar 2020

 apríl - máj 2020