Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Ida Černecká

patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského interpretačného umenia. Už od mladosti upútali jej sólistické výkony veľkou tónovou kultúrou i hĺbkou muzikantského prežitia. Ako 12-ročná získala 1. cenu na celoštátnej súťaži v Prahe, neskôr sa stala laureátkou Smetanovej klavírnej súťaže v Hradci Králové, diplom získala na Medzinárodnej súťaži J. S. Bacha v Lipsku a na Medzinárodnej klavírnej súťaži F. Busoniho v Bolzane. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Prof. Rudolf Macudziński) a postgraduálneho štúdia na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (Prof. Viera Gornostajevová).

Vystúpila na koncertných pódiách Európy i zámoria. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvo OPUS a zahraničné firmy MUSICA, NAXOS, Dánsky rozhlas v Kodani, Nemecký rozhlas v Berlíne. Jej nahrávky sú známe v mnohých krajinách sveta. Za vynikajúcu interpretáciu slovenských skladieb získala Cenu Frica Kafendu (1997) a Cenu Jána Cikkera (2008). Ako komorná hráčka pravidelne účinkovala s mezzosopranistkou Martou Beňačkovou a od r. 1998 sa venuje štvorručnej klavírnej hre s Františkom Perglerom. Popri intenzívnej koncertnej činnosti pôsobí pedagogicky ako univerzitná profesorka na VŠMU v Bratislave. Vedie interpretačné semináre, je často pozývaná do porôt medzinárodných a národných klavírnych súťaží. 

František Pergler

patrí k popredným reprezentantom slovenského klavírneho umenia. Študoval na VŠMU v Bratislave (Prof. Marián Lapšanský, Doc. Zuzana Štiasna-Paulechová). Ako úspešný absolvent doktorandského štúdia (Prof. Ida Černecká) získal titul artisdoctor. Aktívne sa zúčastnil na niekoľkých medzinárodných interpretačných kurzoch, kde pracoval pod vedením viacerých významných osobností (Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ewa Bukojemska, Kevin Kenner, Phi Schien-Chen.) K jeho umeleckým úspechom patrí účasť v semifinále medzinárodných klavírnych súťaží - J. N. Hummela v Bratislave (1991) a M. Canals v Barcelone (1992).

Vystúpil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy. Realizoval niekoľko nahrávok na CD nosičoch. Popri sólistickej koncertnej činnosti sa venuje štvorručnej hre v partnerstve s klaviristkou Idou Černeckou a komornej spolupráci (Moyzesovo kvarteto a i.).

V súčasnosti je docentom hry na klavíri na VŠMU v Bratislave, vedie majstrovské interpretačné kurzy a semináre na Slovensku i v zahraničí, venuje sa aj odbornej publikačnej činnosti.

Ida Černecká a František Pergler vytvorili v roku 1998 klavírne duo. Ich repertoár pozostáva najmä zo skladieb pre klavír štvorručne (Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Grieg, Bizet, Fauré, Debussy, Poulenc atď...). Zrealizovali celý rad významných koncertných projektov ako aj CD nahrávky (kompletné Slovanské tance A. Dvořáka, Francúzska hudba pre klavír 4-ručne, Poetic Picturesfor Piano Duet a i...). Venujú sa i slovenskej tvorbe (Hatrík, Kardoš-Bokes, Andrašovan, Lauko a i.), niektoré diela uviedli premiérovo (Cikker, Kupkovič, Zeljenka). Pravidelne účinkujú na domácich i zahraničných koncertných pódiách (Česká republika, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Bosna a Hercegovina a i.)