Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 12. 2. 2023

18:00 hod. Evanjelický kostol

Akordeónový recitál

Rastislav Jurčík - akordeón

Torbjörn Iwan Lundquist (1920 - 2000)

   Plasticity

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

    Preludium a Toccata c-mol BWV 871, WTC 2

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

     Sonáta g-mol K. 450

Leoš Janáček (1921 - 1992)

     Po zarostlém chodníčku (výber z cyklu)

        1. Naše večery

        2. Lístek odvanutý

        6. Nelze domluvit

- - - prestávka - - -

Arne Nordheim (1931 - 2010)

    Flashing    

.

Vagn Holmboe (1909 - 1996)

    Sonata op. 143a

Martin Lohse (*1971)

    Menuetto

Per Nørgård (*1932)

    Le Bal Somnambule