Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Graffovo kvarteto

patrí medzi popredné české súbory strednej generácie a nadväzuje na bohatú interpretačnú tradíciu českej kvartetovej školy. Súbor bol založený v roku 1997 a ocenený celým radom laureátskych titulov na medzinárodných súťažiach. Za interpretáciu kvartet Leoša Janáčka získal dvakrát cenu Nadácie Leoša Janáčka (2001, 2003). V roku 2005 získalo kvarteto zvláštnu cenu francúzskej asociácie "Forum Voix Etouffés" a v roku 2008 prestížnu Cenu Českého spolku pre komornú hudbu pri Českej filharmónii a zaradilo sa po bok držiteľov tejto ceny, najvýznamnejších českých komorných súborov.
Na umeleckom raste Graffova kvarteta sa počas jeho štúdií podieľali členovia Janáčkoveho kvarteta (najmä Prof. Adolf Sýkora), zásadným spôsobom súbor umelecky ovplyvnil Prof. JerryHorner(člen slávneho amerického Fine Arts Quartet), s ktorým kvarteto spolupracovalo v rokoch 2006 až 2017. Kvarteto satakisto opakovane zúčastnilo celého radu medzinárodných kurzov komornej hudby, kde malo možnosť študovať pod vedením popredných umelcov, ako napríklad GünterPichler (Alban Berg Quartett, Viedeň, Norbert Brainin a Siegmund Nissel (Amadeus Quartet, Londýn), László Mezö (Bartók Quartet, Budapešť), Milan Škampa (Smetanovo kvarteto, Praha) a ďalší.
Graffovo kvarteto vystúpilo na stovkách koncertných pódií troch svetadielov v rámci významných koncertných cyklov. V ostatnomčase sa súbor predstavil aj na mnohýchrenomovaných hudobných festivaloch, ako sú Pražská jar, Varna Summer International Music Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravský podzim, Janáček Brno, Concentus Moravie ap. Nahrávky súboru natočili rozhlasové a televízne stanice v Európe, ale aj v zámorí, realizovalo nahrávky aj na CD, ktoré opakovane získali titul "Nahrávka mesiaca" na prestížnom britskom hudobnom portáli Music Web International.
Repertoár Graffova kvarteta obsahuje za 25 rokov činnosti okolo 150 diel komornej literatúry, súbor spolupracoval vo väčších komorných obsadeniach s celým radom významných umelcov. Boli to napríklad klaviristi Michio Otaki (USA), Grigorios Zamparas (USA), Jitka Čechová, Igor Ardašev, Jan Jiraský, violisti Bohuslav Matoušek, Josef Špaček, Kristina Fialová, violončelisti Jiří Bárta, Petr Nouzovský, klarinetisti James Campbell (Kanada), Irvin Venyš, Vlastimil Mareš, Pražákovo kvarteto ap. Kvarteto je takisto rezidenčným súborom umeleckého cyklu VOX IMAGINIS, ktorý prebieha v spolupráci s Moravskou galériou v Brne. V rámci týchto hudobne-dramatických programov kvarteto spolupracovalo s celýmradom popredných českých hercov,ako napríklad Jitka Molavcová, Alfred Strejček, Jan Kačer, Josef Somr, Vladimír Krátký, Saša Rašilov, Otakar Brousek ml. ap.
Graffovo kvarteto uviedlo celý rad svetových premiér diel významných hudobných skladateľov a mnohé skladby boli súboru venované. V premiérach uviedli napríklad diela Bohuslava Martinů, André Previna, Wernera Schulze, Jiřího Pavlici, Milana Slimáčka, Miloše Štědroně atď. 

Igor Ardašev (1967)

vyrůstal jako pianista od dětství v péči svého otce, později ho na konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně vedla prof. Inessa Janíčková a na mistrovských kurzech pak Paul Badura-Skoda v Rakousku a Rudolf Serkin ve Spojených státech.

Na vítězství v dětských soutěžích navázal v osmdesátých a devadesátých letech jako laureát velkých soutěží evropských - Čajkovského soutěž v Moskvě, Pražské jaro, Soutěž královny Alžběty v Bruselu (s Cenou Belgického rozhlasu a televize), Long-Thibaud v Paříži a Maria Callas v Aténách. Ověnčen cenami, které žádný jiný český klavírista nezískal, se jako dvacetiletý student JAMU stává titulárním sólistou Filharmonie Brno pro sedm následujících koncertních sezón a brzy získává i nabídku pravidelné spolupráce se Supraphonem.

Dnes má za sebou úctyhodný počet koncertních vystoupení v Evropě, Americe i Japonsku a řadu oceňovaných nahrávek. Je častým hostem na renomovaných domácích (Pražské jaro, Moravský podzim, Concentus Moraviae, Janáčkův máj, MHF Český Krumlov) i zahraničních festivalech (Hong Kong Arts, Europäische Wochen Passau, Schleswig-Holstein, Edinburgh, Musica Mundi, Waterloo, Jodoigne, Chopinův v Hannoveru nebo Circus Piano v Neapoli). Každoročně spolupracuje s českými či zahraničními orchestry, je též vyhledávaným komorním hráčem. Své umění předává mladým kolegům, studentům JAMU, kde působí jako docent na Katedře klavírní interpretace.