Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

SUCHOŇOVO KVINTETO

Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Súbor účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni, na koncertoch v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Veľkej Británii a i. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina. Súbor spolupracoval s významnými slovenskými klaviristami - Matejom Arendárikom, Ladislavom Fančovičom, a Tomášom Nemcom.

Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj v zámorí - na 2. ročníku "Festival de Manaus" v Brazílii 1998 a na turné v USA 2015. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve MusicMaster profilové CD súboru s klaviristom Matejom Arendárikom.

V januári a februári 2015 absolvovalo Suchoňovo kvinteto s klaviristkou MichikoOtaki úspešné turné v USA, kde uviedli spolu 20 koncertov v 11 štátoch USA v takých kultúrnych centrách ako napr. Jackson, Augusta či Atlanta. V januári 2018 účinkovali na Veľvyslanectve SR v Londýne pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. 

Klára Kubriczká-Přecechtělová (1995, Přerov)

študovala na brnianskom konzervatóriu vo flautovej triede Boženy Růžičkovej. Zúčastňovala a umiestňovala sa na mnohých súťažiach (36. súťažná prehliadka konzervatórií ČR v hre na dychové nástroje: Čestné uznanie, Mládí a BohuslavMartinů: Zlaté pásmo, Cena za interpretáciu diela Bohuslava Martinů a Ocenenie poroty zamimoriadny hudobný výkon, Pardubické dechy: 2. cena). V školskom roku 2016 - 2017 bola štipendistkou Nadácie Českého hudobného fondu. V roku 2017 ukončila štúdium na konzervatóriu absolventským koncertom s orchestrom brnianskeho konzervatória (Vilém Blodek: Koncert pro flautu a orchester). Momentálne je v absolventskom ročníku magisterského štúdia na VŠMU v Bratislave pod pedagogickým vedením Dagmar Zsapkovej. Pravidelne navštevuje rôzne kurzy, workshopy a majstrovské triedy (P. Bernold, R. Winn, R. Schmeiser, D. Formisano,...). Ako orchestrálna hráčka spolupracuje so Symfonickým orchestrom VŠMU, Filharmóniou GustavaMahlera a i. Dvakrát vyhrala celoškolskú súťaž VŠMU a vystúpila ako sólistka so Štátnou filharmóniou Košice a so Slovenskou filharmóniou (FrancoisBorne: FantaisieBrillantesurCarmen).

Od januára 2020 pôsobí na poste 1. flautistky ŠKO Žilina. Sólisticky s ním vystúpila v roku 2020 na online vianočnom koncerte pod vedením dirigenta Maroša Potokára, v októbri 2021 na abonentnom koncerte v Žiline a na festivale BeskidClassics v poľskom meste Bialsko-Biala pod vedením Martina Leginusa. Účinkovala aj na benefičnom koncerte ŠKO na pomoc Ukrajine v marci 2022. 

Mário Šebeň (1990, Ilava)

začal svoje hudobné štúdiá hrou na zobcovej flaute na ZUŠ v Novej Dubnici pod vedením svojej mamy Oľgy Šebeňovej, absolventky hobojovej hry na žilinskom konzervatóriu. V rokoch 2006 – 2012 študoval hru na hoboji na Konzervatóriu v Žiline v triede Milady Hriankovej. Štúdium na konzervatóriu absolvoval s ŠKO pod vedením O. Dohnányiho a uviedol koncert f mol od Júliusa Rietza (2012). V štúdiu pokračoval v rokoch 2012 – 2016 na VŠMU v Bratislave v triede Petra Kosorína a ukončil ho koncertom B. Martinů s ŠKO Žilina pod vedením K. Kevického.V roku 2010 sa zúčastnil na medzinárodných interpretačných kurzoch MEMA v Poprade u Andreasa Helma z Viedne. Na Súťaži študentov slovenských konzervatórií získal v roku 2010 1. cenu a Cenu hudobného fondu za Sonatínu pre hoboj a klavír Pavla Kršku. V roku 2012 získal na tej istej súťaži znova 1. cenu a ako absolútny víťaz vystúpil v rámci 22. Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia. Okrem iných verejných vystúpení sa predstavil v roku 2010 v Štúdiu mladých Rádia Devín. V rokoch 2013 – 2022 bol členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR), v januári 2022 sa stal 1. hobojistom ŠKO Žilina. Sólovo účinkoval na vianočných koncertoch ŠKO 2022, kde pod vedením Simona Chalka predviedol koncert c mol A. Marcella a Gabriel´s oboe E. Morriconeho. Je členom komorného súboru ŠKO Suchoňovo kvinteto.

Bibiána Bieniková (1971, Žilina)

študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Luptáčika. Získala 3. cenu (1990) a 2. cenu (1992) na súťaži študentov slovenských konzervatórií. Dvakrát bola aktívnou účastníčkou na medzinárodných interpretačných kurzoch v Brne. Počas štúdia na VŠMU viackrát účinkovala sólovo s orchestrom aj s dychovým kvintetom. V roku 1993 získala 1. cenu na súťaži o štipendium Yamaha.Od roku 1994 pôsobí na poste 1. klarinetistky ŠKO Žilina, od roku 2020 je vedúcou jeho dychovej sekcie. S ŠKO často vystupuje aj sólisticky (Stamic, Crusel, Mozart, Weber, Gašparík, Strauss, Danzi, Cikker) pod taktovkou významných dirigentov ako L. Svárovský, T. Koutník, O. Weder, A. Schwinck, O. Dohnányi, M. Katz, G. Oskamp, A. Sedlický, M. Leginus a i.. V dvojkoncertoch spolupracovala s J. Figurom, C. Šikulom, K. Přecechtělovou-Kubrickou, L. A. Requejom, J. Ľuptáčikom, J. Hlaváčom, J. Mazánom, I. Chovanovou, A. Vessovou a i.. So Slovenskou filharmóniou pod taktovkou B. Režuchu uviedla v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovo Vnútorný obraz Róberta Gašparíka (2000). V komorných projektoch Vystúpila s klaviristami Ivanom Gajanom a Petrom Pažickým, o. i. v Mirbachovom paláci v Bratislave (2001). Od roku 1994 je členkou Suchoňovho kvinteta, s ktorým o. i. absolvovala v roku 2015 mesačné turné v USA. Je držiteľkou prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne "Zlatá nota 2003". Od roku 2003 vyučuje hru na klarinete na žilinskom konzervatóriu.

Ida Chovanová (1986, Bratislava)

študovala na bratislavskom konzervatóriu v triedach Mariána Hlavačku a Josefa Rottera. V rokoch 2004 a 2006 získala na Súťaži študentov slovenských konzervatórií 1. cenu v sólovej hre na fagote a v roku 2007 1. cenu v komornej hre ako členka dychového kvinteta. Ako absolútna víťazka tejto súťaže vystúpila v rámci Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia 2004. V štúdiu pokračovala na VŠMU v triede 1. fagotistu Slovenskej filharmónie Romana Mešinu. V roku 2004 sa aktívne zúčastnila na majstrovských interpretačných kurzoch v Locarne a Ascone (Švajčiarsko) u Gabora Meszarosa a v roku 2012 absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Sergia Azzoliniho v Poprade.Od roku 2013 pôsobí na poste 1. fagotistky ŠKO Žilina a v komornom zoskupení Suchoňovo kvinteto, s ktorým absolvovala o. i. mesačné turné po USA (2015). Vystúpila aj v projekte Európskej únie TransnationalChamberMusic Group s členmi Sliezskej filharmónie Katowice (2014). S ŠKO vystúpila sólisticky v Mozartovej Koncertantnej symfónii Es dur pod vedením M. Katza (2016), v diele R. Straussa Duet-concertino pod vedením S. Chalka (2017, spolu s B. Bienikovou) a v Mozartovom koncerte F dur pod vedením M. Leginusa (2019). 

Nazar Spas (1992)

sa narodil vo Ľvove na Ukrajine. Hru na lesnom rohu vyštudoval na Ukrajinskej národnej hudobnej akadémii Petra Iľjiča Čajkovského v Kyjeve, ktorú ukončil v roku 2016. Ešte počas štúdií pôsobil sólisticky aj ako člen viacerých súborov a orchestrov. V rokoch 2009 – 2011 bol členom Filharmonického orchestra v Ternopile, v rokoch 2012 – 2015 členom Mestského akademického divadla opery a baletu pre deti a mládež v Kyjeve, 2015 – 2017 členom Prezidentského orchestra Ukrajiny v Kyjeve a v rokoch 2017 – 2019 1. hornistom vo filharmonickom orchestri v Ľvove ( INSO LvivPhilharmonic Orchestra). V roku 2019 sa na základe konkurzu ŠKO stal 2. hráčom na lesnom rohu a v roku 2020 postúpil na post 1. hráča na lesnom rohu v ŠKO Žilina. Pôsobí aj v komornom súbore Suchoňovo kvinteto. V roku 2022 vystúpil na komornom benefičnom koncerte na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine a úspešne účinkoval s ŠKO v abonentnom cykle pod taktovkou M. Leginusa v Koncerte pre lesný roh a orchester č. 2 F. A. Rosettiho. Pôsobí aj pedagogicky na žilinskom konzervatóriu.