Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Pavla Tesařová (1999)

začala hrať v 7 rokoch pod vedením profesorky Hany Metelkovej. Je študentkou Akademie múzických umění v Prahe v triede profesora Pavla Kudeláska.

Získala mnoho prvých cien na domácich i medzinárodných súťažiach: napr. Kocianova houslová soutěž, Talents for Europe, Soutěž mistra J. Muziky, Prague Junior Note, Nové európske talenty, Mezinárodná súťaž Dr. J. Micku, Concertino Praga (Titul Laureát), Orpheus, Pro Bohemia, Pula Croatien, 2. Prize 27th Musical Competition of Societa'Umanitaria in Milan. V roku 2020 zvíťazila na súťažiach v Paříži - France Music Competition - a v New Yorku - Manhattan Music Competition.

Vystupovala sólovo s orchestrami: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský symfonický orchestr FOK, Filharmonie Zielona Gora, Jihočeská filharmonie, Pražská filharmonie PKF, Západočeský symfonický orchestr, Europera, Symfonický orchestr, Plzeňská filharmonie, Severočeská symfonie, Česká komorní filharmonie Pardubice, Orchestr Jihočeského divadla, Dvořákův komorní orchestr, Filharmonie Hradec Králové, Virtuosi di Praga a mnoho dalších. Ako sólistka koncertovala pod vedením dirigentov ako Libor Pešek, Jan Talich, Tomáš Brauner, Jessica Cottis, Gudni A. Emilsson, Jaroslav Vodňanský, Miloš Krejčí, Miriam Němcová, Chuhei Iwasaki, Czesław Grabowski, Koji Kawamoto, Alfonso Scarano.

Ako deväťročná hrala s legendárnym houslistom J. Sukom a orchestrom PKF v Španielskej sále Pražského hradu, v 11 rokoch v živom televíznom vysielaní festivalu Zlatá Praha s majstrom V. Hudečkem. Vo veku 12 rokov vystúpila sólovo s husľovým koncertom M. Brucha v televiznom vysielaní v katedrále sv. Víta.

Pavla má v duo s úspešnou akordeonistkou Markétou Laštovičkovou a so sestrou hobojistkou Bohdanou Tesařovou. Spolupracuje so súčasnými autormi (Jaroslav Krček, Jiří Teml, Zdeněk Zahradník a kol.) a s Kühnovým dětským sborem. Od tohto roku je tiež prvou huslistkou novozaloženého Ševčíkova kvarteta.

Bol o nej natočený televízny dokument do relácie Terra musica. Nakrúcala pre ČT i TV Noe. Bola tiež hosťom v programe Telefonotéka pre Český rozhlas, v priamom prenose pre Radio Filarmonia (Peru), natáčala v Taliansku a Francúzsku.

Huslistka hrá na nové české husle - Jaroslav Kohout (2016). Tieto husle získala víťazstvom na XX. Akademii Václava Hudečka.

Juraj Škoda

je čerstvým absolventom Pražského konzervatória u prof. Renáty Strašrybkovej.

Vyhral konkurz do orchestrálnej akadémie Českej filharmónie, kde má možnosť naberať skúsenosti a hrať pod taktovkou svetoznámych dirigentov a sólistov. Momentálne pôsobí ako vedúci violončiel v orchestri NeoKlasik a Collegium Stivinum.

Pochádza z hudobnej rodiny a na violoncello začal hrať v šiestich rokoch v ZUŠ vo Zvolene u pána učiteľa Vojtecha Farkaša.

V štúdiu pokračoval na konzervatóriu v Bratislave, kde ho učil prof. Pavol Mucha. Ako študent dostal viac krát príležitosť zahrať si v Slovenskej filharmónií. V Bratislave pôsobil v rôznych komorných telesách a premiéroval skladby súčasných slovenských autorov.

Medzi jeho najväčšie súťažné úspechy patrí 1. cena a titul laureáta na súťaži Douzelage Young Musicians (Sherbourne, Veľká Británia), 1. miesto a cena skladateľa za najlepšiu interpretáciu skladby na celoštátnej violoncellovej súťaži v Modre a víťazstvo vo svojej kategórií na celoštátnej súťaži konzervatórií a hudobných gymnázií Českej republiky.

Sólovo si v nedávnej dobe zahral s Karlovarským symfonickým orchestrom pod taktovkou Miriam Němcovej a taktiež s Komorným orchestrom Pražského konzervatória pod taktovkou Chuheia Iwasakiho, šéfdirigenta Plzeňskej filharmónie.

V súčasnej dobe študuje na Akadémií múzických umení v Prahe u prof. Mikaela Ericssona. Pod jeho vedením sa pripravuje na sólový debut s pražským orchestrom NeoKlasik, kde bude hrať českú premiéru skladby britského skladateľa 20. storočia, Christophera Headingtona.