Koncerty

Sezóna 2019/ 2020

Prehľad koncertov a zájazdov sezóny 2019 / 2020:

September

Otvárací koncert sezóny 2019 / 2020

08. 9. 2019 o 18.00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

     Michaela Kušteková - soprán

     Martin Ruman - viola

     Alena Hučková - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

4€ / 6€

Október - November

Trenčianska hudobná jeseň 2019

06. október - 03. november 2019

06. 10. 2019 o 18:00 Evanjelický kostol

        Koncert komorného orchestra a speváckeho zboru

        Komorný orchester VŠMU Bratislava

        Jozef Horváth - umelecký vedúci

        Ženský spevácky zbor VŠMU Bratislava

        Ladislav Kaprinay - dirigent

          viac o programe   viac o interpretoch

        Koncert sa uskutočňuje v spolupráci s 

         Vysokou školou múzických umení v Bratislave

Vstupné:

5€ / 8€

13. 10. 2019 o 18:00 Galéria Vážka

        Gitarový koncert 

        Duo Manera (ČR)

        Soňa Vimrová - gitara 

        Miroslav Žára - gitara

        viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

20. 10. 2019 o 18:00 ZUŠ K. Pádivého

        Klavírny recitál

        Anh Nguyen Le Viet (Vietnam)

        viac o programe   viac o interpretovi

20. 10. 2019 o 19:30 ZUŠ K. Pádivého

        Milan Paľa - husle
        Ladislav Fančovič - klavír

Vstupné:

5€ / 8€

(zakúpená vstupenka 

platí na obidva koncerty)

27. 10. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Trúbkový recitál

        Stanislav Masaryk - trúbka

        Barbora Gajdošová-Tolarová - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

03. 11. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Vokálny koncert

        Stanislava Maggioni - soprán

        Dávid Harant - barytón

        Jana Nagy-Juhász - klavír

        viac o programe  viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€

Január - Február - Marec

19. 1. 2020 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

        Koncert gitarového dua

        Martin Krajčo - gitara

        Radka Krajčová - gitara

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

09. 2. 2020 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Alžbeta Struňáková - hoboj

        Jakub Chlepko - viola

        Branislav Malatinský - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

08. 3. 2020 o 18:00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

      Klavírny recitál

       Eduard Lenner - klavír

       viac o programe   viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€ 

List členov Kruhu priateľov vážnej hudby v Trenčíne adresovaný Ministerke kultúry SR, pani Ľubici Laššákovej
a riaditeľovi Fondu na podporu umenia, Mgr. Jozefovi Kovalčikovi, PhD.

na stiahnutie vo formáte PDF: 

Apríl - Máj

Trenčianska hudobná jar 2020

19. apríl - 17. máj 2020

Na základe vládneho opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19 sa od 10. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

Z UVEDENÝCH DôVODOV BOL TOHTOROČNÝ PLÁNOVANÝ FESTIVAL 

ZRUŠENÝ V CELOM ROZSAHU.

.

.

.

19. 4. 2020 o 18.00 hod. - Piaristické gymnázium

                                                         (vchod z Mierového námestia)

      Koncert pre hammerklavier

      Peter Guľas - hammerklavier

      viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

-- € / -- €

26. 4. 2020 o 18.00 hod. - Piaristické gymnázium

                                                           (vchod z Mierového námestia)

      Husľový koncert

      Eliseu Silva, Portugalsko - husle

      Marián Pivka - klavír

      viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

-- € / -- €

03. 5. 2020 18.00 hod. - Galéria Vážka

       Koncert dychového tria

       Žilinské dychové trio

       Miroslav Ivaniš - hoboj

      Bibiána Bieniková - klarinet

       Vladimír Hvizdák - fagot

      viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

-- € / -- €

10. 5. 2020 18.00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

       Koncert klavírneho kvarteta

       Xénia Jarová - klavír

       Juraj Tomka - husle

       Pavol Mucha - violončelo

       Veronika Prokešová - viola

       viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

-- € / -- €

17. 5. 2020 18.00 hod. - Piaristické gymnázium

                                                     (vchod z Mieroveho nám)

       Spevácky koncert

       Klaudia Dernerová - soprán

       Marek Pobuda - barytón

       Oksana Zvineková - klavír

        viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

-- € / -- €

Jún

Záverečný koncert sezóny 2019 / 2020

Na základe uvoľňovania vládnych opatrení a obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 sa plánovaný záverečný koncert sezóny USKUTOČNÍ !!! 

14. 6. 2020 o 18.00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Daniel Rumler - husle

        Alena Hučková - klavír

        viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

4 € / 7 € 

 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Zájazdy KPVH v sezóne 2019/ 2020

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

.

Dátum: 12. 9. 2019 (štvrtok) o 19:00 hod.

Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Mimoriadny koncert k Roku Milana Rastislava Štefánika

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor
Oliver Dohnányi dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jana Kurucová mezzosoprán
Dalibor Karvay husle

Program:

Eugen Suchoň, Antonín Dvořák, Peter Martinček van Grob 

.

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 06. 12. 2019 (piatok) o 19:00 hod. 
Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Koncert z cyklu "Hudba troch storočí"

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster
Sara Fulgoni mezzosoprán
Toby Spence tenor

Andrew Foster-Williams bas

Program:
Edward Elgar: Gerontiov sen, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 38 

Zájazd na koncert do predvianočnej Viedne

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Dátum: 08. 12. 2019 (nedeľa)
Miesto: Viedeň, Rakúsko
Odchod z Trenčína: 07:00 hod.

Zájazd na baletné predstavenie do SND v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Baletné predstavenie

Don Quijote

Dátum: 24 3. 2020 (utorok) o 19:00 hod.
Miesto: SND v Bratislave
Cena zájazdu: 15€ 
(vstupné + doprava) 

.

(kliknutím sa otvorí webstránka SND - nové okno)

Na základe vládneho opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19 sa od 10. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

Z UVEDENÝCH DôVODOV BOL PLÁNOVANÝ ZÁJAZD ZRUŠENÝ.

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Koncert z cyklu Mimoriadne koncerty

Filmová hudba

"Melódie z Oscarových filmov"

Dátum: 17. 4. 2020 (piatok) o 19:00 hod.
Miesto: Slovenská filharmónia v Bratislave

Cena zájazdu: 28€ (vstupné + doprava)

....

(kliknutím sa otvorí webstránka Slov. filharmónie - nové okno)

Na základe vládneho opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19 sa od 10. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

Z UVEDENÝCH DôVODOV BOL PLÁNOVANÝ ZÁJAZD ZRUŠENÝ.