Koncerty
Sezóna 2019/ 2020

Najbližší koncert:

09. 2. 2020 o 18.00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

         Alžbeta Struňáková - hoboj

        Jakub Chlepko - viola

        Branislav Malatinský - klavír

         viac o programe       viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

Prehľad koncertov sezóny 2019/ 2020

September

Otvárací koncert sezóny 2019 / 2020

08. 9. 2019 o 18.00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

     Michaela Kušteková - soprán

     Martin Ruman - viola

     Alena Hučková - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

4€ / 6€

Október - November

Trenčianska hudobná jeseň 2019

06. október - 03. november 2019

06. 10. 2019 o 18:00 Evanjelický kostol

        Koncert komorného orchestra a speváckeho zboru

        Komorný orchester VŠMU Bratislava

        Jozef Horváth - umelecký vedúci

        Ženský spevácky zbor VŠMU Bratislava

        Ladislav Kaprinay - dirigent

          viac o programe   viac o interpretoch

        Koncert sa uskutočňuje v spolupráci s 

         Vysokou školou múzických umení v Bratislave

Vstupné:

5€ / 8€

13. 10. 2019 o 18:00 Galéria Vážka

        Gitarový koncert 

        Duo Manera (ČR)

        Soňa Vimrová - gitara 

        Miroslav Žára - gitara

        viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

20. 10. 2019 o 18:00 ZUŠ K. Pádivého

        Klavírny recitál

        Anh Nguyen Le Viet (Vietnam)

        viac o programe   viac o interpretovi

20. 10. 2019 o 19:30 ZUŠ K. Pádivého

        Milan Paľa - husle
        Ladislav Fančovič - klavír

Vstupné:

5€ / 8€

(zakúpená vstupenka 

platí na obidva koncerty)

27. 10. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Trúbkový recitál

        Stanislav Masaryk - trúbka

        Barbora Gajdošová-Tolarová - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

03. 11. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Vokálny koncert

        Stanislava Maggioni - soprán

        Dávid Harant - barytón

        Jana Nagy-Juhász - klavír

        viac o programe  viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€

Január - Február - Marec

19. 1. 2020 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

        Koncert gitarového dua

        Martin Krajčo - gitara

        Radka Krajčová - gitara

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

09. 2. 2020 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Alžbeta Struňáková - hoboj

        Jakub Chlepko - viola

        Branislav Malatinský - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€ 

08. 3. 2020 o 18:00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

      Klavírny recitál

       Eduard Lenner - klavír

       viac o programe   viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€ 

Ďalší program sezóny 2019 / 2020 zatiaľ nie je zverejnený.

Zájazdy KPVH v sezóne 2019/ 2020

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

.

Dátum: 12. 9. 2019 (štvrtok) o 19:00 hod.

Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Mimoriadny koncert k Roku Milana Rastislava Štefánika

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor
Oliver Dohnányi dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jana Kurucová mezzosoprán
Dalibor Karvay husle

Program:

Eugen Suchoň, Antonín Dvořák, Peter Martinček van Grob 

.

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne

Dátum: 06. 12. 2019 (piatok) o 19:00 hod. 
Miesto: Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Koncert z cyklu "Hudba troch storočí"

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster
Sara Fulgoni mezzosoprán
Toby Spence tenor

Andrew Foster-Williams bas

Program:
Edward Elgar: Gerontiov sen, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 38 

Zájazd na koncert do predvianočnej Viedne

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Dátum: 08. 12. 2019 (nedeľa)
Miesto: Viedeň, Rakúsko
Odchod z Trenčína: 07:00 hod.

Program ďalších plánovaných zájazdov zatiaľ nebol zverejnený.