Trenčianska hudobná jeseň 2019

6. október - 3. november 2019

Program koncertu 06. 10. 2019

18:00 hod. Evanjelický kostol

Komorný orchester VŠMU Bratislava 
Jozef Horváth
- umelecký vedúci
Ženský spevácky zbor VŠMU Bratislava

Ladislav Kaprinay - dirigent 


Koncert komorného orchestra a speváckeho zboru 


Felix M. Bartholdy (1809- 1847)

      Symfónia pre sláčikový orchester č. 10 h mol

      Adagio - Alegro

Béla Bartók (1881- 1945)

      Rumunské tance  (pre sláčikový orchester)

      Joc cu bâtă. Allegro moderato

      Brâul. Alegro 

      Pê- loc. Andante

      Buciumeana. Moderato

      Porga românescă. Allegro

      Măruntel. L'istesso

      Măruntel. Allegro vivace 

Leoš Janáček (1854-1928)

      Suita pre sláčikový orchester

      Moderato

      Adagio

      Andante con moto

      Presto

      Adagio

      Andante 

Bohuslav Martinů (1890-1959)

      Otvírání studánek

      - kantáta pre ženský zbor, soprán, alt, barytón, 

      recitátora, 2 husle, violu a klavír