Trenčianska hudobná jeseň 2019

6. október - 3. november 2019

.

.

.

06. 10. 2019 o 18:00 Evanjelický kostol

        Koncert komorného orchestra a speváckeho zboru

       Komorný orchester VŠMU Bratislava

        Jozef Horváth - umelecký vedúci

        Ženský spevácky zbor VŠMU Bratislava

        Ladislav Kaprinay - dirigent

        viac o programe   viac o interpretoch

        Koncert sa uskutočňuje v spolupráci s

        Vysokou školou múzických umení v Bratislave

Vstupné:

5€ / 8€

13. 10. 2019 o 18:00 Galéria Vážka

        Gitarový koncert

        Duo Manera (ČR)

        Soňa Vimrová- gitara

        Miroslav Žára - gitara

        viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

20. 10. 2019 o 18:00 ZUŠ K. Pádivého

        Klavírny recitál

        Anh Nguyen Le Viet (Vietnam)

        viac o programe   viac o interpretovi

20. 10. 2019 o 19:30 ZUŠ K. Pádivého

        Milan Paľa - husle
        Ladislav Fančovič - klavír

Vstupné:

5€ / 8€

(zakúpená vstupenka

platí na obidva koncerty)

27. 10. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Trúbkový recitál

        Stanislav Masaryk - trúbka

        Barbora Gajdošová-Tolarová - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

03. 11. 2019 o 18:00 Refektár Piaristického gymnázia

        Vokálny koncert

        Stanislava Maggioni - soprán

        Dávid Harant - barytón

        Jana Nagy-Juhász - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€