Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Stanislava Maggioni

sa narodila v Partizánskom. Spev začala študovať na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako 18 ročná, neskôr pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede profesorky Hany Štolfovej - Bandovej. Obohatením jej umenia bola aktívna účasť na Interpretačnom speváckom kurze Petra Dvorského, návšteva kurzov v rámci operného festivalu Festival Della Valle D'Itria v talianskom meste Martina Franca a mozartovský štýl spevu si zdokonaľovala v rámci Medzinárodného festivalu Ad honorem Mozart v Prahe. Už počas štúdia hosťovala v Slovenskom národnom divadle a v Opere Štátneho divadla Košice. Koncertne spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina a s komorným orchestrom Capella Istropolitana. Predstavila sa na mnohých hudobných festivaloch ako Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl - pod taktovkou Ondreja Lenárda spievala postavu Pastierika vo Wagnerovej opere Tannhäuser, Komorné dni J.N. Hummela, Medzinárodný festival Pod diamantovou klenbou a i. V rakúskom Grazi účinkovala tri roky v operných a koncertných produkciách.

Je držiteľkou viacerých ocenení zo speváckych súťaží : na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch získala 1.miesto (kategória Pieseň), 3.miesto (kategória Opera) a Špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu Dvořákovej piesne, na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni postúpila do semifinále.

Jej repertoár obsahuje mnohé operné, koncertné aj piesňové diela. K partom, ku ktorým má speváčka najbližšie patria Bachova Maria Magdaléna, Mozartova Fiordilligi a Pamina, Humperdinckova Gretel, posava Lišáka z Janáčkovej opery Příhody lišky Bystroušky. Speváčka pravideľne prezentuje na koncertných pódiách piesne slovenských a českých autorov - spolupracuje so združením Albrechtina a Nadáciou Jána Cikkera. Nedávno úspešne ukončila doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializovala na taliansku pieseň v období bel canta a tiež sa venuje pedagogickej činnosti.

Dávid Harant

pochádza zo severného Slovenska, z mesta Čadca. Prvé hudobné vzdelanie získal na ZUŠ Čadca pod vedením Ivony Greňovej. Je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Žiline u Jozefa Gráfa a na VŠMU v Bratislave u Dagmar Podkamenskej-Bezačinske. Od štúdií na konzervatóriu a vysokej škole sa zúčastnil niekoľkých súťaží. Na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v roku 2011 získal 3. miesto v prvej kategórii. V roku 2012 vyhral 1. miesto v prvej kategórii na medzinárodnej Speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Na jar v roku 2017 sa stal finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. V novembri toho istého roku vyhral 1. miesto v kategorii Pieseň v absolútnom poradí mužov a žien na "Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka" v Karlových Varoch. V apríli roku 2018 získal 1. miesto v piesňovej kategórii na Speváckej súťaži Rudolfa Petráka.

V októbri 2018 vystúpil na koncerte k 100. výročiu vzniku Československej republiky v Ríme na osobné pozvanie maestra Petra Dvorského. K sviatku sv. Cecilie spieval basové sólo v omši Missa Sanctae Cecilie od Jana Dismasa Zelenku s barokovým telesom Musica Aeterna. V opernom štúdiu na Vysokej škole stvárnil niekoľko postáv: Don Ettore (La Canterina-Haydn), pytlák Harašta (Liška Bystrouška - Janáček), Edwin (Čardášová princezná - Kálmán) a ako Maťo v svetovej premiére opery Margita a Besná od Ľuboša Bernátha na libreto Tomáša Surého. V opernom projekte od Francesca Contiho- Galantina e Pampalugo s Musicou Aeternou, stvárnil postavu Pampaluga pod vedením jednoho z najväčších odborníkov na barokovú hudbu v Európe, Petra Zajíčka. V auguste sa predstavil na benefičnom Opernom gala v Kežmarku, kde bol hosťom sólistu opery SND, Petra Mikuláša.

Dávid Harant sa momentálne špecializuje na interpretáciu európskej piesňovej tvorby od raného romantizmu po 20. storočie a barokovej hudobnej literatúry. Taktiež sa započala jeho koncertná spolupráca so súborom Il Cuore Barocco.

Jana Nagy- Juhász

Absolvovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Temešvári (Rumunsko) v triede Márie Bodóvej a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Idy Černeckej. Svoj talent rozvíjala aj na medzinárodných interpretačných kurzoch u takých osobností akými sú Lazar Berman a Eugen Indjić.

S úspechom sa zúčastnila viacerých klavírnych domácich a zahraničných súťaží. Stala sa laureátkou Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave (1991), semifinalistkou Klavírnej súťaže Roberta Schumannav Zwickau (SRN, 1993), roku 1994 bola účastníčkou dvoch prestížnych medzinárodných klavírnych súťaží Ferruccia Busoniho v talianskom Bolzane a Hamamatsu v Japonsku.

V rámci medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti reprezentovala Slovensko aj na Interpódiu. Ako sólistka účinkovala s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami. Je vyhľadávanou komornou partnerkou vokálnych umelcov a inštrumentalistov, spolupracovala s renomovanými umelcami ako sú Peter Mikuláš, Jevgenij Nesterenko, Gustáv Beláček, Ida Kirilová, Hana Štolfová - Bandová Alexander Jablokov, Peter Michalica a i. V januári 2003 reprezentovala Slovensko v rámci Dní kultúry Slovenskej republiky v kanadskom Montreale. Realizovala nahrávky pre rozhlas, televíziu i hudobné vydavateľstvá. Súčasne pôsobí pedagogicky na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.