Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Eduard Lenner

Narodil sa v roku 1986 v Bratislave. V rokoch 1994-2001 navštevoval ZUŠ Štefánikova pod vedením Mgr. Kataríny Lukešovej, v rokoch 2001-2007 bol študentom Mgr. Karola Toperczera na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré absolvoval s titulom "Najlepší absolvent roka". V rokoch 2007-2012 bol poslucháčom VŠMU v Bratislave v triede Prof. Idy Černeckej, v rokoch 2010-2012 ho pedagogicky viedla tiež odb. as. Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. Za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy mu bola udelená Cena dekanky. V rokoch 2012-2015 absolvoval doktorandské štúdium pod vedením školiteľky Prof. Idy Černeckej. V roku 2006 postúpil do druhého kola medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Budapešti, v roku 2008 vyhral štipendium Yamaha. Svojimi recitálmi sa predstavil v rôznych mestách na Slovensku, účinkoval na niekoľkých domácich festivaloch a pravidelne koncertuje vo Viedni. V roku 2015 odohral klavírny recitál v talianskom Udine. Ako komorný spoluhráč pravidelne spolupracuje so spevákmi na pódiách doma i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Nemecko). V roku 2014 debutovo sólisticky účinkoval so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Rastislavom Štúrom.

Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.