Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Alžbeta Struňáková

sa začala venovať hre na hoboji na ZUŠ Ľudovíta Rajtera. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Petra Kosorína a v súčasnosti je poslucháčkou druhého ročníka VŠMU (hoboj - Róbert Krchniak).

Medzi jej úspechy patrí 3. miesto (r. 2014) a 1. miesto (r. 2016) na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na hoboji. Je tiež aktívnou komornou hráčkou. V r. 2014 získala 2. miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v komornej hre s dychovým kvintetom Harmonia nova, s ktorým pravidelne uskutočňujú pod záštitou Hudobného centra výchovné koncerty pre deti. S dychovým triom Ad libitum sa umiestnila v zlatom pásme na súťaži Divertimento musicale (2017).

Počas svojho štúdia Alžbeta absolvovala medzinárodné kurzy v sólovej aj komornej hre, napr. Francúzsko-česká hudobná akadémia Telč (hoboj- Fabien Thouand), kurzy komornej hry Konvergencie (Ronald Šebesta, Matúš Veľas) či individuálna hodina so sólo hobojistom Berlínskych filharmonikov A. Mayerom. V lete sa pravidelne zúčastňuje mládežníckych orchestrov ako European MusicCampus Grafenegg, Slovenský mládežnícky orchester, Pannónsky mládežnícky symfonický orchester, European Spirit Youth Orchestra... Ako sólistka sa predstavila s orchestrom Pannónsky mládežnícky symfonický orchester, Komorný orchester Technik a Slovenský mládežnícky orchester. Ako orchestrálna hráčka, či sólistka, spolupracovala s dirigentmi ako Uri Segal, Gaddiel Dombrowner, Benjamin Bayl, Bruno Campo, Igor Coretti, Jochem Hochstenbach, Rastislav Štúr, Mário Košík, Martin Leginus, Martin Majkút, Mirko Krajči, Juraj Jartim, Branislav Kostka, Anton Popovič a Peter Valentovič. Alžbeta sa venuje aj pedagogickej činnosti. V súčasnosti vyučuje na ZUŠ sv. Cecílie.

Jakub Chlepko

začal s hrou na husle v útlom veku. Vďaka usilovnej práci a podpore jeho rodiny sa presúva v roku 2006 do Bratislavy a pokračuje v štúdiu na Bratislavskom Konzervatóriu v triede Františka Töröka. V roku 2012 ukončuje svoje štúdium hry na husle a začína študovať hru na violu v triede Jozefa Hošeka na VŠMU v Bratislave.

V rokoch 2013/2014 sa Jakub na plný úväzok pripája k Wiener Jeunesse Orchestra ako hráč na violu. V roku 2014 je pozvaný Matthewom Jonesom na štúdium na Guildhall School v Londýne. Počas štúdií hry na husle a violu v Londýne bol Jakub ocenený rôznymi cenami (Paul Katz Award for Chamber Music).

Jakub úzko spolupracoval s nasledovnými umelcami: Corina Belcea, Caroline Palmer, Matthew Jones, Andrew Watkinson, Ralph da Souza, David Waterman, Mathé Szücz, Gordan Nikolić, Simon Rowland-Jones, Suyeon Kang, Krzystof Smietanaa členmi London Symphony Orchestra a Academy of Ancient Music a inými.

V roku 2015 sa Jakub stáva súčasťou Oddelenia historickej interpretačnej praxe na Guildhall School, kde študoval v triede Pavla Beznosiuka a Olivera Webbera.

V súčasnosti je Jakubovým hlavným kariérnym zámerom učenie a zúčastňovanie sa na domácich aj zahraničných koncertoch. Pôsobí ako učiteľ na British International School Bratislava a rovnako aj na Premier Institute v Budapešti, Základnej umeleckej škole v Bratislave a Bernolákove. Zároveň je aj hosťujúcim mentorom violy a komornej hudby v Pannon Youth Orchestra. Je aktívnym členom Ensamble Spectrum slovenským telesom špecializujúcim sa na súčasnú hudbu.

Branislav Malatinský

študoval klavírnu hru na Konzervatóriu v Bratislave 1995-2001 (Elena Hlinková) a na HTF VŠMU v Bratislave 2001-2006 (Ida Černecká a František Pergler), kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu 2006-2009 (Ida Černecká).

V rámci štipendia Sokrates- Erasmus si prehlboval svoje vedomosti na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri (Erika Lux).

Zúčastnil sa viacerých medzinárodných interpretačných kurzov pod vedením pedagogických osobností ako Peter Toperczer, Sándor Falvai, Matti Raekallio, Alexander Malter, Dana Protopopescu.

K úspechom patrí účasť na klavírnych súťažiach- Medzinárodná klavírna súťaž Košice (1993, 1994, 1995), Súťaž študentov slovenských konzervatórií (1998)- 3.cena + Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora (E.Suchoň), Medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava (2001) 3.cena, Yamaha Scholarship (2002), Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (2004)- Cena za výnimočnú interpretáciu diela Bohuslava Martinů.

Účinkoval ako sólista s Jugend Simfonie Orchester Bremen (Nemecko), s VŠMU Symphony Orchestra pod vedením Michaela Dittricha, úspešne sa prezentoval koncertami v Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, ďalej sa predstavil na Prehliadke mladých koncertných umelcov, Komorných dňoch J.N.Hummela, sólovými a komornými recitálmi v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, koncertoch súčasnej hudby SOOZVUK, Banskobystrickej hudobnej jari, Topoľčianskej hudobnej jari a festivale Trenčianska hudobná jeseň.

Ako člen poroty zasadol na VII. ročníku celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou ŠUČ 2010 na KU v Ružomberku a speváckej súťaži Mia Voice Festival 2015, 2016 a od roku 2017 pravidelne na klavírnych súťažiach Klavírna Senica a Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo.

Okrem sólistickej a komornej hry v spolupráci s inštrumentálnymi a vokálnymi partnermi pôsobí od roku 2002 aj pedagogicky ako učiteľ na ZUŠ Hálkova v Bratislave a od roku 2008 ako odborný asistent na Oddelení klavírnej spolupráce HTF VŠMU v Bratislave.