Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 08. 3. 2020

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ K. Pádivého

Klavírny recitál

Eduard Lenner - klavír

Piotr Iľjič Čajkovskij (1840-1893)

   Ročné obdobia, op. 37b

       I. Január (Pri krbe)

      II. Február (Fašiangy)

      III. Marec (Pieseň škovránka)

      IV. Apríl (Snežienka)

      VI. Jún (Barkarola)

      VIII. August (Žatva)

Sergej Vasilievič Rachmaninov (1873-1943)

   Moments musicaux, op. 16

      III. Andante cantabile

      IV. Presto

      V. Adagio sostenuto

      VI. Maestoso

 - - - Prestávka - - -

Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881)

   Obrázky z výstavy

      Promenáda

      Gnom

      Promenáda

      Starý hrad

      Promenáda

      Hrajúce sa deti v záhradách v Tuileries

      Bydlo

      Promenáda

      Tanec nevyliahnutých kuriatok

      Samuel Goldenberg a Schmuyle

      Promenáda

      Trhovisko v Limoges

      Katakomby - Rímska hrobka

      Promenáda - S mŕtvymi jazykom mŕtvych

      Baba Jaga

      Veľká brána kyjevská