Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Miroslav Žára (*1977)

je absolventom Konzervatória v Plzni a hudobnej fakulty Akademie múzických umení v Prahe, kde študoval u Prof. Štěpána Raka. V rámci štúdia získal štipendium na Hochschule für Musik Franza Liszta vo Weimare, kde pracoval pod vedením Prof. Thomasa Müllera Peringa. Od roku 2004 sa venuje štúdiu flamenca. Medzi jeho lektorov patrili napr. Morenito de Triana, Rubén Campos, Flaco de Nerja, Miguel Angel Corral (Corralito), Francisco Morales (El Pulga), Gerardo Nunez a ďalší. Pravidelne spolupracuje so speváčkou Editou Adlerovou (projekt Carmen a flamenco), s tanečníčkou Janou Drdáckou či Lolou Karpenko, s ktorou založili súbor La Magia del Flamenco.Tento ansámbl patrí k špičkovým a vyhľadávaným telesám vo svojom obore.

V súčasnosti najmä koncertuje, je pozývaný na medzinárodné hudobné festivaly a kurzy. Úspechy slávi ako aj v Českej republike, tak aj v zahraničí (Slovensko,Taliansko, Egypt, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko). Od roku 2009 vedie pravidelné semináre flamencovej gitary.

Soňa Vimrová (*1978)

vyštudovala Konzervatórium v Plzni a Hudobnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe v triede Prof. Štěpána Raka. V rámci štúdia získala štipendium na ročnú stáž do Fínska (Jyvaskyla), kde ju viedol Vladimír Večtomov. Od štúdií sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných gitarových súťažiach doma aj v zahraničí. Na gitarovom bienále v Kutnej Hore získala 3. cenu a Zvláštnu cenu zanajlepšiu interpretáciu slovenskej súčasnej skladby (1992 - I. kategória) a niekoľkokrát se stala finalistkou súťaže (1996 - II. kategória, 2002, 2004 - III. kategória). Okrem Českej republiky koncertovala takisto v Poľsku, Nemecku, Španielsku, Slovinsku, Švajčiarsku a Číne. Ako sólistka vystúpila s Pražskou komornou filharmóniou (2003) či orchestrom Atlantis (2004)