Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Daniel Rumler

sa narodil v roku 1988 v Trenčíne. Hru na husliach študoval najprv na konzervatóriu v Pardubiciach u Mgr. Jiřího Kuchválka. V roku 2012 absolvoval s vyznamenaním bakalárske štúdium na Akadémii múzických umení v Prahe u prof. Jiřího Tomáška. V roku 2014 absolvoval rovnako s vyznamenaním magisterský študijný program Master Performance na Hochschule Luzern - Musik v triede Igora Karška a prof. Giuliana Carmignolu. V roku 2015-2017 si doplnil svoje pedagogické vzdelanie na Hochschule Luzern - Musik v magisterskom študijnom programe Master in Musikpädagogik. V rokoch 2015-17 pôsobil ako praktikant vo švajčiarskych orchestroch Musikkollegium Winterthur a Sinfonieorchester Biel-Solothurn. Od septembra 2018 je členom skupiny 1. huslí v Slovenskej filharmónii. Pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund Luzern, s komorným orchestrom Camerata Zürich a ako hráč na violu s Bach Ensemble Luzern. V roku 2012 založil so spolužiakmi z pražskej HAMU sláčikové kvarteto "Crocodile Quartet" orientované prevažne na interpretáciu rockovej a populárnej hudby. Ako aranžér sa Daniel Rumler venuje transkripciám skladieb zo širokého spektra hudobných žánrov a príležitostne komponuje aj vlastnú hudbu. V rokoch 2017-18 pôsobil ako učiteľ huslí a komornej hry na Musikschule Schafisheim vo Švajčiarsku.

Alena Hučková

Profesionálna klaviristka, ktorá sa hre na klavíri a hudbe venuje nepretržite už od svojich piatich rokov.

Narodila sa v roku 1988 v Bratislave a od šiestich rokov navštevovala triedu Aleny Klattovej v Základnej umeleckej škole E.S uchoňa v Bratislave. V tom čase si ju vzala pod krídla aj známa klavírna pedagogička Eva Fischerová-Martvoňová, ktorá vychovala niekoľko generácií skvelých klaviristov. Vďaka nej sa podarilo rozvinúť Alenin talent, čoho dôkazom je množstvo cien z národných a medzinárodných klavírnych súťaží, ako aj jej debut s Brnianskou filharmóniou vo veku trinásť rokov a následné sólistické vystúpenia so Slovenskou filharmóniou a Orchestrom Janáčkovej opery Národného divadla Brno.

V štúdiu hry na klavíri pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Petra Pažického. Ich spolupráca priniesla ďalšie súťažné a koncertné úspechy a pretrváva dodnes. Jej ďalšie kroky viedli na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, kde sa pod vedením Jana Jiraského zdokonaľovala v klavírnej hre a zároveň sa v triede Aleny Vlasákovej vzdelávala v oblasti klavírnej pedagogiky. Zúčastnila sa tiež viacerých interpretačných kurzov pod vedením vynikajúcich klaviristov (ako Matti Raekallio, Alexander Strukov, Arkadi Zenziper, Balász Szokolay, Eduardus Halim ai.).

Získala mnohé ocenenia v sólovej hre, komornej hre aj za klavírnu spoluprácu, napríklad: Cena absolútneho víťaza a Cena za najlepšiu interpretáciu skladby W. A. Mozarta (Amadeus, Brno), 3. cena na súťaži Pro Bohemia (Ostrava), 3. cena na súťaži EPTA (Osijek), 2. cena na súťaži slovenských konzervatórií, 3. cena na Schubertovej súťaži pre klavírne duá (Jeseník), Cena za klavírny sprievod (Prešporský Paganini, Schneiderova Trnava, Dni Miloša Ruppeldta).

Alena Hučková sa pedagogickej a korepetítorskej činnosti venuje od roku 2005. Pôsobila na Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave ako učiteľka hry na klavíri a korepetítorka. Dve sezóny pôsobila aj ako korepetítorka Baletu Slovenského divadla a dodnes zastáva funkciu externého člena orchestra SND. V súčasnosti pôsobí ako externá korepetítorka na katedre spevu a sláčikových nástrojov VŠMU a ako rezidentná korepetítorka na letných majstrovských kurzoch Camerata Comorra.

Je vyhľadávanou komornou hráčkou a korepetítorkou. Spolu so sólo violistom Slovenskej filharmónie Martinom Rumanom tvoria stabilné komorné duo, ktoré vystupuje na Slovensku aj v zahraničí. V septembri 2019 vydali svoje debutové CD s tvorbou pre violu a klavír anglickej skladateľky Rebeccy Clarke. V klavírnom duu spolupracuje s Vladimírom Šrankom. Premiérovala skladby súčasných slovenských autorov ako napr. E. Iršai, M. Piaček, V. Gräffinger, R. Kraus, Ľ. Čekovská ai. Hučková účinkovala na festivaloch Konvergencie, Nitrianska hudobná jeseň, Bojnické hudobné leto, Topoľčianska hudobná jeseň, Rajecká hudobná jar, Banskobystrická hudobná jar a v rámci cyklu (Ne)známa hudba a Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. V septembri 2018 sa predstavila na recitáli s Pavlom Bogaczom ml. v Šanghaji.