Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Milan Paľa (1982)

je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie.

Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu.

Blízky vzťah a úzka tvorivá spolupráca so skladateľmi ako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vyústila k vzniku množstva skladieb "šitých na mieru" mladému huslistovi, ktorý medzičasom rozširoval svoje interpretačné schopnostiaž k bodu, kedy jeho hra ďaleko presiahla zvyčajné limity.

Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premier skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Tõnu Kõrvits, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, József Sári, Ivan Josip Skender, Adrián Demoč, Daniel Matej a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí ISCM World New Music Days (2013), 28. Muzicki Bienale Zagreb (2015, 2017), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové (CZ), na ktorom uviedol Husľový concert fínskeho autora Esa-Pekka Salonen (2013) I husľový koncert "Aufgang" Pascala Dusapina (2018).

Ako mimoriadne aktívny koncertný umelec disponuje bohatým repertoárom v oblasti koncertantnej literatúry. Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s mnohými významnými dirigentmi.

"Enfant terrible sólových huslí", ako bol raz Milan Paľa v rozhovore nazvaný, je autorom unikátneho, rozsiahleho projektu nahrávok kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle Violin solo 1 - 5. Za tento historický počin mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení- Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). Táto cena pre mladé osobnosti slovenskej hudby bola odovzdaná doposiaľ len trom interpretom. Paľa je druhým nositeľom tejto ceny, ktorú získal nielen za výnimočné interpretačné schopnosti, ale I za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudobnej tvorbe. V roku 2014 získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie za nahrávku Slovak Violin Concertos v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu pod vedením Mária Košíka. Milan Paľasa v súčasnosti venuje projektu Cantus Moraviae, v ktorom mapuje a postupne nahráva kompletnú tvorbu pre sólové husle a violu moravských skladateľov.

Neustále sa rozširujúca diskografia Milana Paľu obsahuje aj diela svetovej literatúry. Významné miesto zaujíma nahrávka Sonát a partit BWV 1001-1006 Johanna Sebastiana Bacha (2018), ktorú realizoval ako prvýslovenský huslista v histórii. S klaviristom Ladislavom Fancovičom sa venujú nahrávaniu kompletných sonát pre husle a klavír rôznych svetových autorov - doposiaľ boli vydané husľové sonáty J.Brahmsa, L. van Beethovena, E. Suchoňa, E. Griega, D. Šostakoviča a B. Bartóka.

Výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je kritikou vysokohodnotená nahrávka husľových koncertov Albana Berga a Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.Táto nahrávka, ktorá získala cenu Radio Head Awards za rok 2016, vzbudzuje medzinárodné ohlasy.

Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj - päťstrunové husle"milanolo".Tento jedinečný nástroj koncertných parametrov obohatený o spodný violový register je prvým svojho druhu. Vznikol v roku 2013 v rodinnom Ateliéri Bursík v Brne a nesie meno podľa interpreta, pre ktorého bol zhotovený. Nástroj je predstavený na CD s názvom Milanolo (2016) v sólových dielach európskych skladateľov skomponovaných špeciálne pre túto príležitosť. Na objednávku pre Milan Paľu a jeho unikátny nástroj už vzniklo aj niekoľko koncertantných skladieb z pera slovenských skladateľov, ktorých nahrávka vyšla v roku 2018 natitule 4 Milanolo Concertos

Ladislav Fančovič (*1980) 

ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Petra Čermana s titulom 'Najlepší absolvent roka' v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktoradské štúdium ukončil v roku 2010.

Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch.

Vo svojom repertoári má viac než 20 ťažiskových klavírnych koncertov. Pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami pod vedením mnohých významných dirigentov.

Popri sólistickej činnosti je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Turecku, Malajzii, USA, Číne, Indi a na Cypre.

Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records viac než 20 CD nosičov.
S husľovým virtuózom Milanom Paľom tvoria výrazovo nekonvenčné a mimoriadne kompaktné duo, ktorého výsledkom je rastúca, odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír svetových autorov (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók).
Vo svojom repertoári Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obtiažnosti zriedkavo objavujú na programoch koncertných sál. Intenzívne sa venuje aj naštudovávaniu a propagácii slovenskej hudobnej tvorby.

V roku 2011 Ladislav Fančovič zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu tým, že založil, a umelecky vedie, swingový orchester Fats Jazz Band. Ladislav Fančovič sa prejavuje ako všestranný umelec a okrem bravúrne zvládnutej hry na klavír rozšíril svoje pôsobenie aj o hru na saxofón. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators. Pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. V roku 2017 založil jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku, Saxophobia Bratislava, ktoré každoročne navštívi vyše 50 študentov zo 7 krajín a počas ktorých sa uskutoční niekoľko výnimočných koncertov pre verejnosť vrátane koncertu 50-členného saxofónového orchestra v Slov. rozhlase.