Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Program koncertu 09. 2. 2020

18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia


Alžbeta Struňáková - hoboj
Jakub Chlepko - viola
Branislav Malatinský - klavír

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

   Suita č. 3 pre violu (výber)

      Prelúdium

      Allemande

      Courante

Alessandro Marcello (1673-1747)

   Koncert pre hoboj a orchester (klavír) d mol

      Andante e spiccato

      Adagio

      Presto

Franz Schubert (1797-1828)

   Sonáta a mol pre violu a klavír "Arpeggione"

      Allegro moderato

      Adagio

      Allegretto

Eugéne Bozza (1905-1991)

   Fantaisie Pastorale op. 37 pre hoboj a klavír