Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Stanislav Masaryk (*1993)

Rodák z Gbelov hrá na trúbke od deviatich rokov. Ako trinásťročný začal navštevovať triedu JUDr. Michala Janoša na Konzervatóriu v Bratislave ako mimoriadny žiak a o rok neskôr nastúpil do prvého ročníka. Neskôr v štúdiu pokračoval na VŠMU pod vedením Mgr. art. Rastislava Suchana ArtD. Na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v hre na trúbke sa umiestnil na 2. mieste (Banská Bystrica, 2009) a 1. mieste (Košice, 2012). V roku 2015 získal "Yamaha Scholarship Award". Na medzinárodnej súťaži "Žestě Brno" získal v roku 2017 1. cenu a titul Absolútneho víťaza v konkurencii viac ako šesťdesiatich trubkárov z krajín Vyšehradskej štvorky. V súčasnosti pôsobí ako prvý trúbkar v orchestra opery Slovenského národného divadla. Od roku 2009 účinkuje v hot-jazzovom orchestri Bratislava Hot Serenaders s kapelníkom a trúbkarom Jurajom Bartošom. V rokoch 2012 - 2015 zastával pozíciu trubkára v Symfonickom orchestra Slovenského rozhlasu. V rokoch 2017 a 2018 pôsobil ako prvý trúbkar v orchestra Národného divadla Praha. Ako sólista vystúpil s orchestrom Slovenskej filharmónie, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice, Cappellou Istropolitanou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s komorným a symfonickým orchestrom VŠMU a so Slovenským mládežníckym orchestrom. Ako orchestrálny hráč pravidelne spolupracuje s Českou filharmóniou, príležitostne so Slovenskou filharmóniou, komorným orchestrom Cappella Istropolitana, komorným zoskupením "Czech Brass" či swingovým orchestrom Fats Jazz Band.

Barbora Gajdošová- Tolarová (*1973)

Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu v Košiciach a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Štúdium na VŠMU ukončila predvedením 4. klavírneho koncertu L. van Beethovena so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu. V roku 2010 získala pod pedagogickým vedením doc. T. Fraňovej titul artis doctor - ArtD. Ťažisko jej koncertnej činnosti tvorí najmä komorná hra. Je vyhľadávanou komornou hráčkou a spolupracuje s významnými slovenskými ako aj zahraničnými sólistami ako sú napr. Peter Michalica, Jozef Podhoranský, Carmela Cattarino, Teodor Brcko, Júlia Jurigová, Igor Sagan, Nikolai Kanišák, Rolland Szentpalyi, Stanislav Masaryk, Mayuko Takine. Spolu s japonskou klavíristkou Mayuko Takine tvorí klavírne duo Suono. Pravidelne participuje na majstrovských kurzoch významných osobností interpretačného umenia ako sú napr. R. Cohen alebo T. Demenga. V roku 2017 bola v rámci festivalu Konvergencie umeleckou partnerkou violončelistom Robertovi Cohenovi (Veľká Británia) a Jozefovi Luptákovi (Slovensko). Okrem Slovenska koncertovala v Rakúsku, Nemecku, Českej republike. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg klavírnej spolupráce a pedagóg komornej hry na VŠMU v Bratislave.