Hudba pod hradom 2022

Trenčianska hudobná jeseň 2022


Festival Hudba pod hradom

Trenčianska hudobná jeseň 2022

9. október - 6. november 2022


9. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Komorný orchester VŠMU v Bratislave

      Jozef Horváth - umelecký vedúci

      Program: Mendelssohn- Sláčiková symfónia

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ /  8€

16. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Graffovo kvarteto

      Jan Jiraský - klavír (ČR)

      Program: Klavírne trio

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

 5€ /  8€

23. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Klavírny recitál - štvorručne

      Ida Černecká

      František Pergler

      Program: Schumann, Francaix, Kardoš- Bokes

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

30. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Á capella koncert (Motlitby a piesne)

      Danubius Octet Singers

      Ida Rapaičová - prednes

      Daniel Simandl - umelecký vedúci

      Program: Bella, Trnavský, Suchoň

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

06. 11. 2022 o 18:00 hod. Refektár Kolégia piaristov

      Kontrabasový recitál

      Filip Jaro - kontrabas

      Xénia Jarová - klavír

      Program: Kuchynka, Černý. Míšek

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€Plagát Festivalu Hudba pod Hradom jeseň 2022 na stiahnutie vo formáte PDF: