Hudba pod hradom - jeseň 2022

9. október - 6. november 2022


Festival Hudba pod hradom

- jeseň 2022

9. október - 6. november 2022


9. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Komorný orchester VŠMU v Bratislave

      Jozef Horváth - umelecký vedúci

      Sólo: Anna Makarová - viola

      viac o programe     viac o interpretoch

  Koncert sa koná v spolupráci s VŠMU v Bratislave

Vstupné:

5€ /  8€

16. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Koncert sláčikového kvarteta

      Graffovo kvarteto

      Igor Ardašev - klavír

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

 5€ /  8€

23. 10. 2022 o 18:00 hod. - Hotel Elizabeth

      Klavírny recitál 4- ručne

      Ida Černecká

      František Pergler

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

30. 10. 2022 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Modlitby a piesne

      á capella koncert - Danubius Octet Singers

      Ida Rapaičová - prednes

      Daniel Simandl - umelecký vedúci

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

06. 11. 2022 o 18:00 hod. Refektár Kolégia piaristov

      Kontrabasový recitál - Sperger duo

      Filip Jaro - kontrabas

      Xénia Jarová - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€Plagát Festivalu Hudba pod Hradom jeseň 2022 na stiahnutie vo formáte PDF: