Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

2. koncert festivalu Trenčianska hudobná jar 2021

23. 05. 2021 o 18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

      Koncert Sancta Caecilia

      Musica Aeterna

      Peter Zajíček - umelecký vedúci

      Lenka Máčiková - soprán

      Matúš Šimko - tenor

      viac o programe   viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

Poznámka: Negatívny antigénový test sa už NEVYŽADUJE.

Vážení priatelia !

Dovoľte mi, aby som Vás po dlhšom čase pozdravila. Predchádzajúce obdobie bolo veľmi ťažké pre nás všetkých. Jednou z najpostihnutejších oblastí nášho života bola a stále je kultúra. Preto sme uvítali určité uvoľnenie opatrení. Ak to situácia dovolí, chceli by sme sa pokúsiť uskutočniť jarný hudobný festival. Má to však veľa podmienok. Tou hlavnou je, že okres Trenčín musí byť aspoň v červenej farbe na covidovom automate. Ak sa to podarí od pondelka 10.5., tak v nedeľu 16.5. by sme zorganizovali otvárací festivalový koncert.

Musíme splniť veľa ďalších podmienok (napríklad 50% kapacita, rozostupy ap.), ktoré si trúfame splniť. Jedna podmienka sa však týka aj Vás divákov (respirátory už sú bohužiaľ samozrejmé). K návšteve koncertu sa vyžaduje antigenový test, nie starší ako 24 hod. To znamená, že ak chcete na koncert prísť, musíte sa dať v deň jeho konania otestovaťPodmienka testu neplatí pre tých, ktorí sú už aspoň 14 dní po druhom očkovaní vakcinami Pfizer a Moderna, alebo 4 týždne po prvom očkovaní Astra Zeneca. Takisto pre tých, ktorí sú zaočkovaní aspoň 14 dní prvou dávkou akejkoľvek vakcíny a zároveň táto osoba prekonala v posledných 180 dňoch ochorenie Covid- 19. Platný test, alebo uvedené potvrdenia treba doniesť na koncert. Negatívny test sa už NEVYŽADUJE.

A teraz tie príjemnejšie veci. Pripravili sme skutočne krásny a bohatý festivalový program, ktorý prikladáme. Zároveň ho môžete nájsť na našich webových stránkach www.kpvh.sk, kde Vás budeme aj priebežne informovať o prípadných zmenách a novinkách. Všetky festivalové koncerty sa tentoraz uskutočnia v Refektári Piaristického gymnázia.                      

Program festivalu Trenčianska hudobná jar 2021:

                                                                                                             Helena Repová

                                                                                                  predsedníčka KPVH v Trenčíne

Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2019

na stiahnutie vo formáte PDF: