Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

PRIDANÉ KONCERTY - Trenčianska hudobná jeseň 2020

Z dôvodu zmien týkajúcich sa podmienok organizovania kultúrnych podujatí sa pridávajú (obnovujú) nasledovné koncerty festivalu Trenčianska hudobná jeseň:

22. 11. 2020 o 18:00 Piaristické gymnázium 

             - vchod z Mierového nám.

            Koncert klavírneho kvarteta

           Xénia Jarová - klavír

            Juraj Tomka - husle

           Pavol Mucha - violončelo

           Veronika Prokešová - viola

            viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

29. 11. 2020 o 18:00 hod. Galéria Vážka

            Koncert pre hammerklavier

            Peter Guľas - hammerklavier

            viac o programe    viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€

6. 12. 2020 o 18:00 hod. Galéria Vážka

           Koncert komorného kvarteta s mímom

          Tango Quarteto Re Campo (Brno)

           Vlado Kulíšek - pantomíma

           viac o programe  viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

Venujte prosím pozornosť zmene miesta konania koncertov oproti pôvodnému termínu !!!

Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2019

na stiahnutie vo formáte PDF: