Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

1. koncert festivalu Hudba pod hradom - jar 2023


9. 4. 2023 o 18:00 hod. - Evanjelický kostol

      "Veľkonočný koncert"

       evanjelickej duchovnej hudby autorov 17. stor. zo Spiša

       VOX AURUMQUE

       Hana von Schlosser - dirigentka

        Adam Štefunko - organ

        viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€
Zájazd do Žiliny na Stredoeurópsky festival koncertného umenia

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


Dátum: sobota 29. 4. 2024

Miesto: Dom umenia Fatra Žilina

Odchod z Trenčína o 15:30 hod.

Cena zájazdu: 16€ vrátane cestovného

Prihlášky: p. Repová, tel. ‭0911 130 176‬

Program a účinkujúci:

Štátna filharmónia Košice

John Warner, dirigent, Veľká Británia

Jonathan Swensen, violončelo, Dánsko

- - -

Alexander Moyzes: Symfónia č. 8 op. 64

Antonín Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104


Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2022

na stiahnutie vo formáte PDF: