Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

OZNAM - ZRUŠENÉ OKTÓBROVÉ KONCERTY

Z dôvodu platného zákazu organizovať hromadné kultúrne podujatia
sa RUŠIA nasledovné plánované festivalové koncerty:


18. 10. 2020 - Koncert Žilinského dychového orchestra
25. 10. 2020 - Koncert komorného kvarteta s mímom


Termíny ďalších koncertov festivalu zostávajú v platnosti.
Pre možné zmeny sledujte aktuálne informácie na našej stránke.

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

Koncert festivalu Trenčianska hudobná jeseň 2020

08. 11. 2020 o 18.00 hod. - Piaristické gymnázium

                                                         (vchod z Mierového námestia)

       Koncert pre hammerklavier

        Peter Guľas - hammerklavier

        viac o programe     viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€

Trenčianska hudobná jeseň 2020

11. október - 21. november 2020

Sledujte aktuality - OKTÓBROVÉ KONCERTY ZRUŠENÉ !!!

Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2019

na stiahnutie vo formáte PDF: