Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:20. 11. 2022 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

      Sancta Caecilia VII

      Musica Aeterna

      Peter Zajíček - umelecký vedúci

      Vox Aeterna

      Zuzana Buchová Holičková - zbormajsterka

      viac o programe       viac o interpretoch

Vstupné:

 5€ / 8 €Zájazd do Viedne 27. 11. 2022

KPVH organizuje v nedeľu 27. 11. 2022 zájazd na adventné koncerty do Viedne. Odchod z Trenčína o 7:00 hod. z autobusovej stanice
Odchod z Viedne o 17: 00 hod

cena 20,- €

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Repovej ‭0911 130 176‬.


Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2021

na stiahnutie vo formáte PDF: