Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality


Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:


19. 11. 2023 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Koncert Sancta Caecilia VIII

        MUSICA AETERNA

        Peter Zajíček - umelecký vedúci 

        VOX AETERNA

        Zuzana Buchová Holičková - zbormajsterka 

        Sólisti:

        Lenka Máčiková - soprán

        Matúš Šimko - tenor

        viac o programe      viac o interpretoch

Predpredaj vstupeniek v Kultúrno- informačnom centre

Vstupné:

10€ / 7€


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.OZNAM:

V mesiacoch november a december organizuje KPVH dva zájazdy:

- Zájazd na koncert ŠKO do Žiliny (16.11. 2023)

- Zájazd do predvianočnej Viedne (10.12. 2023)

Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tlačidlo nižšie:


Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2022

na stiahnutie vo formáte PDF: