Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

OZNAM - Valné zhromaždenie členov KPVH

sa opäť presúva na nový termín - 11. APRÍL 2021

Valné zhromaždenie sa uskutoční  v nedeľu 11. apríla o 16,00 hod. v hoteli Elizabeth. 

Na programe je zhodnotenie uplynulého obdobia a príprava podujatí v roku 2021. 
Všetkých členov klubu srdečne pozývame.

Upozornenie: Vzhľadom k epidemickej situácii sledujte aktuality pre možnú zmenu termínu.

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

Pozor- koncert presunutý na APRÍL !!!

11. 04. 2021 o 18:00 hod. Hotel Elizabeth

      Gitarový koncert

      Karol Kompas - gitara

      viac o programe   viac o interpretovi

Vstupné:

-- € / -- €

Upozornenie: Sledujte aktuality pre možné ďalšie zmeny v termínoch a programe koncertov.

Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2019

na stiahnutie vo formáte PDF: