Klub priateľov vážnej hudby

v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality


Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

 Záverečný koncert sezóny 2023 / 2024


9. 6. 2024 o 18:00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Komorný koncert

        Jana Gubková Černá - husle

        Ladislav Fančovič  - klavír

        viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

10€ / 7€


Predpredaj vstupeniek v Kultúrno- informačnom centre


Zájazd na slávnostný otvárací koncert "music festival Piešťany"

Organizovaný zájazd členov Klubu priateľov vážnej hudby v Trenčíne


ZÁJAZD JE UŽ OBSADENÝ !


music festival Piešťany (mfP)

Slávnostný otvárací koncert

Dátum: streda 29.5. 2024 (19:00)

Miesto: Dom umenia Piešťany

Cena: 23 €

Čas odchodu: 16:30 z autobusovej stanice


Informácie: p. Valentšíková

e-mail: valents.tana@gmail.com

tel.: 0908 664 475


Program:   

19:00 Slávnostné fanfáry - terasa

CORNI DI BRATISLAVA

Slávnostné fanfáry v podaní súboru hráčov na lesných rohoch, ohlasujúce otvorenie 69. ročníka mfP 2024

+

19:30 Slávnostný otvárací koncert 69. mfP

Dom umenia Piešťany – Veľká sála
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

Petr Altrichter dirigent

Bedřich Smetana - MÁ VLAST- cyklus symfonických básní:

Vyšehrad/ Vltava / Šárka - prestávka -

Z českých luhů a hájů / Tábor / Blaník                   

Pri príležitosti Roka českej hudby Slovenská filharmónia na otvárací koncert 69. ročníka Music festival Piešťany pripravila uvedenie cyklu Má vlast od Bedřicha Smetanu, ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname v tomto roku. Ikonický cyklus šiestich symfonických básní je autorovým vrcholným dielom, ktoré zároveň sprevádza celú 75-ročnú históriu orchestra Slovenskej filharmónie. Má vlast v kompletnej podobe zaznie v Dome umenia v Piešťanoch len po druhýkrát v jeho histórii. Dirigentské umenie pána Petra Altrichtra je zárukou neobyčajného hudobného zážitku.


Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2023

na stiahnutie vo formáte PDF: