Klub priateľov vážnej hudby
v Trenčíne

Niekoľko slov o klube

Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne je podpora aktivít vzťahujúcich sa ku klasickej hudbe a k jej prezentácii u trenčianskej verejnosti, najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

- združovanie ľudí so záujmom o klasickú hudbu

- organizovanie podujatí, ktoré majú za cieľ propagáciu klasickej hudby  

- organizovanie koncertov klasickej hudby v Trenčíne 

- organizovanie zájazdov na koncerty organizované mimo mesta Trenčín

- pomoc začínajúcim umelcom pri ich vstupe na umeleckú dráhu a ich uvádzanie do povedomia verejnosti


Klub organizuje pravidelné cykly koncertov. Vďaka spolupráci s pedagógmi z VŠMU v Bratislave dokáže združenie udržať ich nezvyčajne vysoký štandard. V uplynulých rokoch zorganizoval klub mimoriadne úspešné festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň. Tieto festivaly majú v Trenčíne bohatú tradíciu a vďaka svojej organizačnej a umeleckej kvalite sa zaradili medzi podujatia s najvyšším ratingom v celej Slovenskej republike. 

Zloženie výboru

Klubu priateľov vážnej hudby  

 v Trenčíne:

  Čestná predsedníčka:

prof. Ida Černecká

Predsedníčka:

Helena Repová

Podpredseda:

Ing. Vladimír Kulíšek

Dramaturg:

doc. František Pergler Art.D

Členovia správnej rady:

Tatiana Valentšíková 

PhDr. Beata Filipová

Revízorka:

Ing. Viera Vančová

Správca webstránky:

Mgr. art. Martin Košťál

Aktuality

Srdečne Vás pozývame na najbližší koncert:

Záverečný koncert sezóny 2019 / 2020

Na základe uvoľňovania vládnych opatrení a obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 sa plánovaný záverečný koncert sezóny USKUTOČNÍ !!!

14. 6. 2020 o 18.00 hod. - Refektár Piaristického gymnázia

        Daniel Rumler - husle

        Alena Hučková - klavír

        viac o programe    viac o interpretoch

Vstupné:

4 € / 7 €

    Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

List členov Kruhu priateľov vážnej hudby v Trenčíne adresovaný Ministerke kultúry SR, pani Ľubici Laššákovej 

a riaditeľovi Fondu na podporu umenia, Mgr. Jozefovi Kovalčikovi, PhD.

na stiahnutie vo formáte PDF:

Chcete sa stať členom klubu  a užívať si výhody členstva ?

Správa o činnosti KPVH za rok 2019

na stiahnutie vo formáte PDF: