Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

14. 4. 2019 o 18.00 hod. Piaristické gymnázium

                       (vchod z Mierového námestia) 

      Vokálny koncert 

      Klaudia Dernerová - soprán

      Dominika Hanko - mezzosoprán

      Oksana Zvinek - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€

21. 4. 2019 o 18.00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

      Klavírny recitál

      Tamás Fekete - klavír

      viac o programe     viac o interpretovi

Vstupné:

4€ / 6€


28. 4. 2019 o 18.00 hod. - ZUŠ K. Pádivého

      Violončelový koncert

      Pavol Mucha - violončelo

      Hana Muchová - klavír

      viac o programe    viac o interpretoch 

Vstupné:

4€ / 6€

05. 5. 2019 o 18.00 hod. Piaristické gymnázium

                             (vchod z Mierového námestia) 

      Koncert dychového kvinteta

      Slovenské dychové kvinteto

       Tomáš Janošík - flauta, Jozef Luptáčik - klarinet,

       Roman Mešina - fagot, Igor Fábera (hoboj),

       Viliam Vojčík - lesný roh

      viac o programe     viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€

12. 5. 2019 o 18.00 hod. - Galéria Vážka

      Koncert sláčikového kvarteta

      Graffovo kvarteto, Brno

      Štěpán Graffe - 1. husle, Lukáš Bednařík - 2. husle,

       Lukáš Cybulski - viola, Michal Hreňo - violončelo,

       Hosť: Břetislav Vybíral - violončelo

      viac o programe      viac o interpretoch 

Vstupné:

5€ / 8€

* zmena programu festivalu a účinkujúcich vyhradená 

Plagát Trenčianskej hudobnej jari 2019 na stiahnutie vo formáte PDF: