Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Pavol Mucha (1987)

Vyštudoval hru na violončele na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. art Karola Filipoviča. Magisterské štúdium komornej hry ukončil na bratislavskej Vysokej škole múzických umení v triede Prof. Jána Slávika a zároveň sólovú hru na Pražskej akadémii múzických umení u Prof. Daniela Veisa a Mikaela Ericsona. V roku 2014 úspešne ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave u doc. Eugena Procháca. Ako člen Mucha Quartet študoval na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Prof. Johanessa Meissla, ako aj na Escuela de Superior de musica Reina Sofia v Madride u Prof. Güntera Pichlera. V roku 1997 bol ocenený na Heranovej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí. V roku 2001 získal 2. miesto a bol ocenený špeciálnou cenou mladej poroty na súťaži Čírenie Talentov v Dolnom Kubíne. V roku 2003 účinkoval na galakoncerte prevedením koncertu J. Ch. Bacha s Capellou Istropolitanou. V roku 2005 sa stal absolútnym víťazom súťaže Slovenských konzervatórií. Toho istého roku vyhral štipendium od Holland music sessions v Bergene v Holandsku u Prof. Goritzkeho a Prof. Ruisenaarsa.

V roku 2006 účinkoval v 57. koncertnej sezóne - cyklus J - Slovenskej filharmónie prevedením Concertina g-moll op. 132 od Sergeja Prokofieva so symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave. V roku 2010 účinkoval na festivale mladých umelcov "Talentinum" so symfonickým orchestrom Bohuslava Martinů prevedením skladby P. I. Čajkovského Rokokové variácie. V roku 2011 účinkoval v Prahe na koncerte z cyklu "Ti nejlepší" prevedením violončelového koncertu E. Elgara s filharmóniou Hradec Králové.

Zúčastnil sa na rôznych medzinárodných kurzoch komornej hry : Internationale Sommerakademie, Reichenau - J. Meissl (Artis-Quartett Wien), H. Beyerle, J. Klusoň, E. Epshtein, M. da Silva, Günter Pichler's Master Class for Young Rising Top Class String Quartets, Schwarzenberg - G. Pichler (Alban Berg Quartett), Humilitas Master Class, Bratislava, Majstrovských kurzov Académie musicale de Villecroze (FR) pod vedením Miguela da Silvu a Alfreda Brendela, McGill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada) - Gerhard Schulz, Michael Tree, Norman Fischer, Atar Arad.

Ako člen Muchovho kvarteta účinkoval na mnohých festivaloch doma aj v zahraničí.

Od roku 2012 pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Senci, od roku 2013 ako pedagóg hry na violončele a komornej hry na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2018 ako pedagóg komornej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Hana Muchová (1989)

Narodila sa v Bratislave. Konzervatórium vyštudovala u Petra Čermana. Na Vysokej škole múzickych umení v Bratislave študovala hru na klavíri v bakalárskom a magisterskom stupni pod vedením Františka Perglera. Vrámci prebiehajúceho doktorandského štúdia na Katedre klávesových nástrojov VŠMU sa chce venovať kompletnému naštudovaniu klavírnej komornej a sonátovej tvorbe Franza Schuberta v spolupráci s členmi Muchovho kvarteta.

Už počas študií sa zúčastnila viacerých domácich a medzinárodných súťaží (1. cena na medzinárodnej súťaži Pála Kadosu, 1. cena na The 21 st Century Art International competition, Viedeň...). Zúčastnila sa niekoľkých majstrovských interpretačných kurzov ako napr. : Tel-Hai International Piano Master Classes v Izraeli, International Music Camp in Balassagyarmat, International Piano Class in Tamasi a iné. Pracovala pod vedením renomovaných osobností ako napr. V. Derevianko, E. Krasovsky, A. Goldstein, A. Mndoyants, D. Bashkirovuje, J. Ribera, J. Rose, G. Kwok, B. Szokolay, G. Eckhardt, L. Lazar, M. Abrahám, L. Holics, L. Rév...).

S členmi Muchovho kvarteta vystúpila vrámci periodických projektov Musica-litera, ako aj v Slovenskom rozhlase, kde bolo v rokov 2016-2017 kvarteto rezidenčným súborom Rádia Devín. Spolu s klaviristkou Xéniou Jarovou sa predstavila v štvorručnom programe v rámci Albrechtiny - (Ne)známa hudba.