Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Program koncertu 21. 4. 2019

18:00 hod. Koncertná sála ZUŠ K. Pádivého


Tamás Fekete - klavír

Klavírny recitál


Franz Joseph Haydn (1739-1809)

   Sonáta As-dur Hob. XVI-46 č.31 

      I. Allegro moderato

      II.. Adagio

      III. Finale.Presto

Franz Liszt (1811-1886)

    Roky putovania I. - Švajčiarsko S.160

      - Obermannovo údolie

Robert Schumann (1810-1856) 

    Symfonické etudy op.13

* * *