Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Program koncertu 14. 4. 2019

18:00 hod. Piaristické gymnázium
- vchod z Mierového námestia


Klaudia Dernerová - soprán
Dominika Hanko - mezzosoprán
Oksana Zvinek - klavír


Vokálny koncert


Robert Schumann (1810-1856) 

   Myrten op.25 (výber z cyklu):

      - Widmung (Venovanie)

      - Der Nußbaum (Orech)

      - Jemand (Niekto)

      - Die Lotosblume (Lotosovýkvet)

      - Talismane (Talizman)

      - Lied der Suleika(PieseňSulejky)

      - Lied der Braut (Pieseňnevesty)

      - Du bist wie eine Blume (Ty si akokvet)

      - Rätsel (Hádanka)

Clara Schumannová (1819-1896)

    Opus 6:

      - Toccatina

      - Notturno

      - Mazurka

      - Ballade

      - Mazurka

      - Polonaise

Robert Schumann (1810-1856) 

    Liederkreis op.39 (výber z cyklu):

      - Waldgespräch (Rozprávanie lesa)

      - In der Fremde (V cudzine)

      - Intermezzo

      - Mondnacht (Mesačná noc)

      - Schöne Fremde (Pekná cudzinka)

      - In der Fremde (V cudzine)

      - Wehmut (Žiaľ)

      - Im Walde (V lese)

      - Frühlingsnacht (Jarná noc)

* * *