Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Slovenské dychové kvinteto

Kvinteto tvoria poprední hráči Slovenskej filharmónie. Zoskupenie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu profesionálnych komorných telies, ktoré sa formujú z hráčov Slovenskej filharmónie. Okrem komornej hry sa viacerí hráči Slovenského dychového kvinteta venujú aj sólistickej koncertnej činnosti, pedagogicky pôsobia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V minulosti členovia kvinteta pôsobili v ansámbloch ako Bratislavské dychové kvinteto, Istropolis Quintet, Akademické dychové trio a ďalšími. Obsadenie súboru sa priebežne menilo a v jeho doterajšej existencii sa v ňom vystriedal rad vynikajúcich inštrumentalistov. Kvinteto koncertuje na domácej scéne i v zahraničí - Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Česká republika, Kanada, Rusko, Mexiko a Kuba. Repertoár súboru zahŕňa diela rôznych štýlových období od zahraničných i slovenských autorov. Ansámbel sa predstavil na festivaloch Nová slovenská hudba (Epoché), Melos - Étos, Prehliadka koncertných umelcov Trenčianske Teplice, Festival peknej hudby v Sklených Tepliciach a na festivale Pohoda. Slovenské dychové kvinteto realizovalo viacero rozhlasových a televíznych nahrávok, ako aj CD nahrávky s dielami slovenských i svetových skladateľov. Zaujímavosťou bola spolupráca s Mariánom Vargom a Moyzesovým kvartetom, s ktorými kvinteto realizovalo projekt "Marián Varga & Noneto". Bola to nahrávka CD a následné koncertné turné po Slovensku a v Českej republike.