Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Tamás Fekete

Narodil sa v Nových Zámkoch v roku 1993. Jeho hudobné vzdelanie sa začalo na Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch. Absolvoval u pani učiteľky Beáty Bukaiovej. V roku 2009 bol prijatý na Štátne konzervatórium, kde študoval v triede Mgr. art. Kataríny Dibákovej. Počas druhého roka svojho štúdia sa zúčastnil súťaže slovenských konzervatórií v Žiline. V roku 2014 bol prijatý na Vysokú školu múzických umení v Bratislave do triedy Prof. Idy Černeckej. Počas štúdia sa zúčastnil na mnohých majstrovských kurzoch (Diana Yoffe, Eugen Indjic, atď.). Zúčastnil sa medzinárodnej súťaže v Budapešti pod názvom "Virtuózi 2018" kde sa prebojoval až do finále. V priebehu minulého roka získal 1. cenu súťaže "Hudobné fórum 21. storočia " vo Viedni v kategórii klavírne trio.