Trenčianska hudobná jar 2019

14. apríl - 12. máj 2019

Graffovo kvarteto

Patrí medzi popredné české súbory strednej generácie a nadväzuje na bohatú interpretačnú tradíciu českej kvartetovej školy. Súbor bol založený v roku 1997 a bol ocenený celým radom laureátskych titulov na medzinárodných súťažiach (Medzinárodná interpretačná súťaž Beethovenův Hradec 1999; Medzinárodná súťaž komorných súborov ACT 2003 - Londýn, Veľká Británia; Medzinárodná súťaž "Verfemte Musik" 2005 -Schwerin, Německo). Za interpretáciu kvartiet Leoša Janáčka obdržal súbor dva krát cenu Nadácie Leoša Janáčka (2001, 2003). V roku 2005 získalo kvarteto zvláštnu cenu francúzskej asociácie "Forum Voix Etouffés" a v roku 2008 prestížnu Cenu Českého spolku pro komorní hudbu pri Českej filharmónii a zaradilo sa tak po bok držiteľov tejto ceny, najvýznamnejších českých komorných súborov.

Na umeleckom raste Graffovho kvarteta sa počas jeho štúdií podieľali členovia Janáčkovho kvarteta (najmä Prof. Adolf Sýkora), v súčasnosti súbor získava nové podnety pri umeleckých konzultáciách u Prof. Jerry Hornera (člena slávneho amerického Fine Arts Quartet). Kvarteto sa takisto opakovane zúčastnilo celého radu medzinárodných kurzov komornej hudby, kde malo možnosť študovať pod vedením popredných umelcov. Bol to napríklad Günter Pichler (Alban Berg Quartett, Viedeň), Norbert Brainin a Siegmund Nissel (Amadeus Quartet, Londýn), László Mezö (Bartók Quartet, Budapešť), Milan Škampa (Smetanovo kvarteto, Praha) a ďalší.

Graffovo kvarteto vystúpilo na stovkách koncertných pódií troch svetadielov a na mnohých významných hudobných festivaloch, ako napríklad Pražská jar, Varna Summer International Music Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravská jeseň, Janáček Brno ap. Súbor nahrával v rozhlasových staniciach nielen v Európe, ale aj v zámorí (Český, Slovenský, Chorvátsky rozhlas, BBC, American Public Media atď.). Graffovo kvarteto realizovalo takisto nahrávky na CD, ktoré opakovane získali titul "Nahrávka mesiaca" na prestížnom britskom hudobnom portal Music Web International. Súbor uviedol celý rad svetových premier diel významných skladateľov (Bohuslav Martinů, André Previn, Werner Schulze, Jiří Pavlica, Milan Slimáček, Miloš Štědroňaď.) 

Břetislav Vybíral

zvíťazil v deviatich rokoch na medzinárodnej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí, aby víťazstvo ešte raz o dva roky neskôr zopakoval. V roku 1967 vyhral v odbore komorná hra medzinárodnú súťaž Concertino Praga. Po ukončení štúdia na brnenskom konzervatóriu pokračoval na JAMU. V období štúdií zvíťazil vo violončelovej súťaži Beethovenov Hradec. V roku 1980 sa stal koncertným majstrom Janáčkovej opery v Brne a v roku 1984 členom Janáčkovho kvarteta, s ktorým koncertoval vo významných koncertných sálach celého sveta.