Hudba pod hradom - jar 2023

9. apríl - 7. máj 2023

Program festivalu:


9. 4. 2023 o 18:00 hod. - Evanjelický kostol

        "Veľkonočný koncert"

        evanjelickej duchovnej hudby autorov 17. stor. zo Spiša

        VOX AURUMQUE

        Hana von Schlosser - dirigentka
        Adam Štefunko - organ

        viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

16. 4. 2023 o 18:00 hod. Kongresová sála Elisabeth

        Klavírny recitál

        Tamás Fekete

         viac o programe        viac o interpretovi

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

23. 4. 2023 o 18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

        Koncert dychového kvinteta

        Suchoňovo kvinteto - komorný súbor ŠKO Žilina

        viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

30. 4. 2023 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

        Organový recitál

        Marek Štrbák

        viac o programe       viac o interpretovi

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

7. 5. 2023 o 18:00 hod. Refektár Piaristického gymnázia

        Piesne lásky - "Chansons d'amour"

        Vokálny koncert

        Jana Pastorková - soprán

        Karol Kompas - gitara

        viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

8€ / 5€ / 3€

Plagát festivalu Hudba pod hradom - jar 2023

na stiahnutie vo formáte PDF: