Trenčianska hudobná jeseň 2021

10. október - 7. november 2021

10. 10. 2021 o 18:00 hod. Evanjelický kostol

      Organový recitál

      Marek Vrábel - organ

      viac o programe     viac o interpretovi

Vstupné:

5€ / 8€

17. 10. 2021 o 18:00 hod. Piaristické gymnázium

                                              - vchod z Mierového námestia

      Koncert sláčikového tria

      Martina Bačová - husle

      Julian Veverica - viola

      Štěpán Filípek - violončelo (ČR)

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

24. 10. 2021 o 18:00 hod. Piaristické gymnázium

                                                - vchod z Mierového námestia

      Vokálny koncert

      Peter Mikuláš - bas

      Jana Nagy- Juhász - klavír

      viac o programe     viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

31. 10. 2021 o 18:00 hod. Piaristické gymnázium

                                             - vchod z Mierového námestia

      Koncert komorného orchestra

      Nanovo ensemble

      viac o programe      viac o interpretoch

Vstupné:

5€ / 8€

07. 11. 2021 o 18:00 hod. ZUŠ K. Pádivého      

      Klavírny recitál

      Anh Nguyen Le Viet - klavír (Vietnam)

      viac o programe    viac o interpretovi

 VSTUP NA ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU

LEN PRE OSOBY S KOMPLETNÝM OČKOVANÍM !!!

Vstupné:

5€ / 8€

Plagát Trenčianskej hudobnej jesene 2021

na stiahnutie vo formáte PDF: